Alle dingen in het universum, levend of niet levend, bevatten Qi (energie). Veel dingen zijn gevormd onder de invloed van die Qi. Qi is dus onontkoombaar verbonden met vele wetenschappen en technologieën. En die wetenschap doet meer en meer onderzoek naar de werking en de mogelijkheden van Qi. Dr Yan Xin gebruikt de meest moderne wetenschappelijke methoden en instrumenten om te bewijzen (voor westerse critici) dat de invloed van Qi op substanties zoals DNA gemeten kan worden. Hij heeft al vele succesvolle wetenschappelijke studies verricht, in samenwerking met grote onderzoeksinstituten en universiteiten, zowel in China als daarbuiten.

Dr. Yan Xin is arts aan het Chinese Traditional Medicine Research Institute in Chongqing, in de provincie Sichuan in China. Hij studeerde Traditionele Chinese Geneeskunde, maar ook westerse geneeskunde. Ruim vijf jaar gaf hij les in Chinese geneeskunde. Hij publiceerde 36 wetenschappelijke artikelen in samenwerking met andere wetenschappers.

Grote potentie

Bij het verkennen van de geheimen van Qi en de Chinese gezondheidsoefeningen Qigong heeft Yan Xin samengewerkt met de Universiteit van Beijing, de Qinghua universiteit, de Chinese Academie voor Wetenschap en andere wetenschappelijke onderzoeksorganisaties. De scope van het onderzoek was zeer breed, en omvatte onder meer geneeskunde, biologie, fysica, nucleaire energie, scheikunde, geologie en landbouwwetenschap. Het resultaat: elk mens draagt latent een grote potentie in zich, die de kennis van hedendaagse wetenschap ver overstijgt. Een van de resultaten van het onderzoek is dat werd aangetoond dat geestkracht en de daarbij vrijkomende Qi-stroom van een ervaren Qigong meester de moleculaire structuur van veel testmonsters kan beïnvloeden of zelfs veranderen. Hierbij moet je bijvoorbeeld denken aan DNA en RNA. De tests hadden zelfs over een afstand van 2.000 kilometer resultaat. Qi beïnvloedt ook de halveringstijd van radioactieve isotopen en het polarisatievlak van een straal uit een Helium-Neon laser.


Allerlei deskundigen en vooraanstaande professoren hebben door dit onderzoek de waarde en het effect van Qigong moeten onderkennen. De conclusies tot nog toe:
• Qi kan worden geobserveerd, gemeten en gekwantificeerd door precisie-instrumenten;

• Qi heeft de eigenschappen van materie;
• Qi heeft de eigenschappen van energie;
• Qi bevat een gecomprimeerde informatieve inhoud, of heeft de karakteristiek van informatie;
• Qi die wordt uitgezonden door het menselijk lichaam kan bepaalde effecten bereiken, het is onderworpen aan de regulering en invloed van de menselijke gedachte en wordt beïnvloed of verstoord door de emoties van de deelnemers aan een experiment.

Tijdens een van de vele experimenten werd met succes met behulp van Qi de moleculaire karakteristiek van water veranderd. Om te controleren of de resultaten wel klopten en te bezien of de moleculaire karakteristiek van het water daadwerkelijk was veranderd, wilden de onderzoekers ook proberen om het water weer terug te brengen naar de staat waarin het verkeerde voordat met behulp van Qi invloed werd uitgeoefend. Met andere woorden: ze wilden zien of de originele staat van het water kon worden hersteld door de invloed van Qi. En ook dat omgekeerde experiment slaagde.

Omkeerbaarheid
De onderzoekers realiseerden zich dat Qi het vermogen tot omkeerbaarheid bezit. Deze omkeerbaarheid verschilt van het reguliere verval van energie en van de halveringstijd van medicijnen of van radioactieve kernen. Sterker nog, het bleek dat de effecten van Qi kunnen worden omgekeerd naar gelang de behoefte van degene die met Qi werkt. Wel moet worden gezegd dat opeenvolgende experimenten ook te zien gaven dat veranderingen, veroorzaakt door Qi, permanent kunnen zijn. In verschillende experimenten werd dus het effect van Qi gereduceerd, omgekeerd (terug naar geen effect) en omgedraaid (tegengesteld effect). Uit al deze experimenten werd de onderzoekers duidelijk dat Qi verbazingwekkende eigenschappen bezit en veelvoudige mogelijkheden biedt. 
Tien jaar van onderzoek naar Qigong-experimenten in samenwerking met allerlei gerenommeerde onderzoeksinstituten en universiteiten heeft aangetoond dat Qi de eigenschappen van materie, energie en informatie heeft. Qi kan worden beïnvloed, verstoord en gecontroleerd door de gedachten van de Qi-zender of van mensen in de omgeving.

Beperkte scope
De huidige experimenten hebben bij een hele reeks wetenschappers een eerste begrip van het fenomeen Qi doen ontstaan. Maar al die experimenten hebben een beperkte scope, omdat ze zijn gebaseerd op gewone meetmethoden. Er zijn dus mogelijk nog veel onontdekte eigenschappen van Qi. Verwacht wordt dat deze op termijn ook helder zullen worden. 
Veel Qigong-kenmerken zijn niet meetbaar volgens de gangbare methoden. We kunnen dus op basis van de experimenten slechts gedeeltelijke verklaringen geven voor bepaalde aspecten van Qi. Zo weten we eigenlijk nog niets van de oorzaken voor het gegeven dat Qi de moleculaire structuur van substanties verandert.
Sommige wetenschappers geloven dat Qigong de wetenschap nodig heeft, voor een soort van wederopstanding, voor een sprong uit het duister en naar een goede toekomst. Maar de wetenschap heeft Qigong ook nodig, om vooruit te komen, om blinde vlekken te verwijderen. Kort en goed, het onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat wetenschap en Qigong beter kunnen worden van elkaar.

Genezende effecten

De genezende effecten van Qigong zijn ondertussen goed gedocumenteerd via wetenschappelijk onderzoek in China, de Verenigde Staten en andere landen. Op dit moment wordt op vele plaatsen onderzoek gedaan naar de oorzaken voor de genezende effecten. De eerste indruk van deze onderzoeken is, dat het erg moeilijk is om een complete antwoord te krijgen. Van Qigong kan in ieder geval het volgende worden vastgesteld:
• het verbetert en reguleert de functie van het zenuwstelsel;

• het verbetert en reguleert de functie van het circulatiesysteem;
• het verbetert de functies van het van het ademhalingssysteem;

• het verbetert en reguleert de functie van het spijsverteringssysteem;

• het verbetert de functie van het endocrine systeem;
• het heeft een positief effect op spieren en skelet;
• het regelt de huidtemperatuur en controleert het centrum voor lichaamswarmte;
• het regelt het elektrische potentieel van de huid en verandert de elektrische weerstand van het lichaam;

• het verbetert en reguleert het immuunsysteem;

• het stelt de mens in staat om extern Qi over te brengen.