De Zevende Richting

De reis naar je diepste zelf

Al mijn leven lang houd ik me bezig met de Noord-Amerikaanse indianen. Met name de Lakota, ofwel Lakota Sioux. Maar die Lakota stam staat eigenlijk voor alle indianenstammen, en zelfs in zekere zin voor alle oude culturen. Op welk continent je ook kijkt, overal vind je in oude culturen vergelijkbare ideeën. Vaak genoeg ontmoet ik mensen die denken dat we in de loop der eeuwen slimmer zijn geworden. Dat is een beetje een illusie. Kijk eens om je heen. Wat hebben we met zijn allen gecreëerd? We leven langer. We zijn – althans hier in de eerste wereld – rijker. We hebben te eten en te drinken, we hebben schoon water. Maar hoe gaan we om met de wereld om ons heen? Met onze medemens? Hoe zit het met de derde wereld? Hoe kan het bestaan dat we met onze knappe koppen nog steeds oorlog voeren en dat er nog steeds armoede bestaat? Zijn we echt wel geëvolueerd? Zijn we echt gelukkiger geworden?

Oei, daar heb je dat enge woord. Geluk. Mensen die me kennen weten dat ik een aversie tegen dat woord heb. Dat heeft er mee te maken dat geluk echt een ding is geworden in onze maatschappij, happiness, een naar het schijnt maakbaar ding. Ik geloof daar niet in. En ik zal proberen aan de hand van het gedachtengoed van indianen uit te leggen wat ik bedoel, en ook hoe je daadwerkelijk een beter leven voor jezelf kunt creëren.

Mitakuye Oyasin. Dat is het fundament van waaruit de Lakota indianen leven. Het betekent: al mijn relaties. Ofwel: alles is verbonden. Alles wat je denkt, zegt en doet heeft effect op de wereld om je heen. Ook dit uitgangspunt zie je bij veel oude culturen terug.

Effectief communiceren
Om onze verbinding met de wereld om ons heen sterk en gezond te houden, is vereist dat we zo helder en effectief mogelijk communiceren, en ook zo eerlijk mogelijk. Communiceren is het overbrengen van medicijn (levensenergie) door onze gedachten, gevoelens, handelingen en woorden. Er is een Lakota-wet, die je zou kunnen vertalen als de wet van de generositeit. Die zegt dat de energie die we gebruiken om te communiceren in viervoud naar ons terugkeert. Wanneer een mens een ander probeert pijn te doen, dan heeft die mens alleen maar zelf veel pijn omdat de energie die wordt uitgezonden viervoudig terugkeert. En zo keren ook positieve gedachten naar jou terug. Dit is de basis voor de gedachte ‘de eer van één is de eer van allen’. Daarom is het Lakota-traditie om zo helder en effectief mogelijk met de ander te communiceren.

Het Lakota Perspectief
Het begrip zit diep geworteld in de cultuur van de Lakota indianen. Om iets te begrijpen van die taal en cultuur, moet je iets weten over het Lakota Perspectief. Het zelf bestaat uit vier delen: Mentaal, Fysiek, Spiritueel en Emotioneel. Deze vier delen zijn onderling verbonden. Hoe we zorgen voor deze vier delen van onszelf wordt geprojecteerd naar de wereld om ons heen. Hoe je communiceert met anderen heeft invloed op alles in jou en buiten jou.

Als je goed zorgt voor alle vier die delen in jezelf, ontstaat balans. Jouw innerlijke balans wordt geprojecteerd op de wereld om je heen, en daardoor ben je in staat om met die wereld om je heen in balans te zijn. Dit wordt ook wel genoemd: het oprichten van de Zevende Richting. De volgorde van de richtingen is West, Noord, Oost, Zuid, Aarde, Hemel en Centrum. Je centrum wordt ook wel Equilibrium genoemd. Of je Diepste Zelf.

Dynamisch paradigma
Ik leg het ook wel eens als volgt uit. We leven in een statisch paradigma. Daarin is alles los. We zijn individualisten. Alles draait om mij. Ikke, ikke, ikke. Iemand doet zijn werk, en gooit het als het klaar is over de muur, zodat de volgende persoon zijn of haar werk kan doen. En zo verder. In dat statische paradigma heb ik een euro en jij hebt een euro. Ik geef jou een euro, jij geeft mij er een, en dan hebben we nog steeds allebei een euro.

Als je het dan toch over geluk wilt hebben, in mijn ogen is er maar één weg. Dan zouden we toe moeten naar een dynamisch paradigma. Daarin draait het niet meer om jou of om mij, maar om onze verbinding. Als ik jou help, help ik mezelf. Als ik jou een compliment geef, geef ik mezelf een compliment. Wanneer ik jou kwaad doe, doe ik mezelf kwaad. Breng ik jou in onbalans, dan breng ik ook mezelf in onbalans. 

Dit dynamische paradigma is zoals ik het zie de ware werkelijk. Dat is de manier waarop de wereld werkt. Of je het nou leuk vindt of niet. Het statische paradigma is dus eigenlijk bewegen tegen de natuurlijke stroom in, en dat kan nooit tot geluk leiden. Volg de stroom van het leven, leer luisteren naar die stroom en beweeg mee. Dat maakt gelukkig.

In mijn lessen en coaching vertel ik vaak over het feit dat er twee werelden bestaan. De wereld waarin je in balans bent en de wereld waarin je in onbalans bent. De wereld waarin je tevreden bent en die waarin je ontevreden bent. De wereld waarin je energie hebt en de wereld waarin je geen energie hebt. De wereld waarin je pijn hebt en de wereld waarin er wel pijn is, maar waarin die pijn niet jouw leven definieert. Die twee werelden liggen vlak bij elkaar, en jij kiest op elk moment in welk van die twee werelden je wilt zijn. Tevredenheid is een belangrijk ding. Daar kun je voor kiezen. Geluk niet. Ik geef de voorkeur aan tevredenheid. Ik kan pijn hebben, of lastige situaties ervaren, en tóch er voor kiezen om tevreden te zijn. Dit is een enorm belangrijke les.

Langste wandeling
Als je je Zevende Richting opricht en doorlopend onderhoudt, dan ben je in staat om de uitdagingen die het leven je biedt te zien als ware kansen die je helpen om de persoon te worden die je kunt zijn, om je volle potentie te bereiken. De Lakota zeggen: dan ben je klaar voor de langste wandeling die je ooit zult maken, de weg tussen je hart en je geest.
Als je een onderdeel van je Zelf verwaarloost, raakt het Zelf in onbalans. Omdat alle vier de delen verbonden zijn, zullen de andere delen dan ook snel in onbalans raken. Je Zelf raakt uit balans, en je verliest de Zevende Richting.
Hoe we de wereld om ons heen waarnemen, hoe we met anderen communiceren, en hoe we reageren op anderen, zijn reflecties van onze innerlijke wereld. Mitakuye Oyasin.

Weet je verbonden met de wereld om je heen. Met de natuur, de dingen, de dieren, de mensen… alles. Als je handelt vanuit die verbondenheid kan het niet anders gebeuren dan met liefde, met respect, met aandacht, in dankbaarheid.

Ontwikkeling van de ziel
De stam gelooft niet in een maakbare wereld. De stam gelooft dat de ziel hier op aarde is om zich te ontwikkelen. Alles wat er in je leven gebeurt biedt gelegenheid voor een nieuwe leraar om op te staan, een nieuwe les om te leren, zodat je ziel zich ontwikkelt. Door je op te richten in de Zevende Richting gaan de lessen makkelijker.

Wanneer een persoon de Zevende Richting kwijtraakt vervalt hij in een patroon, waarin hij probeert om alles te scheiden in twee uitersten. Dualisme. Goed en slecht bijvoorbeeld. Hij zal anderen proberen van zijn radicale standpunten te overtuigen. Lukt dan niet, dan volgt oppressie.

Daarmee kom ik op een belangrijke term. Dualisme. Wij leven vanuit ons denken. Descartes zei: “Ik denk dus ik besta.” In dat denken zit altijd dualisme, tegenstelling. Wij denken vanuit licht/donker, zwart/wit, goed/slecht. Als je naar C.G. Jung kijkt dan zie je dat die onderscheid maakte tussen het bewuste, het denken, en het onderbewuste. Oftewel: dualisme en non-dualisme. Hij gaf hierbij het beeld van een ijsberg. Alleen de punt – het bewuste – steekt boven water uit. Onder water zit het allergrootste deel van de ijsberg, dat is het onderbewuste. Boven water, in het denken, zul je de antwoorden op belangrijke vragen niet vinden. Maar onder water, in je onderbewuste, schuilt je toegang tot oneindige kennis, oneindige wijsheid. De Zevende Richting geeft je verbinding met je onderbewuste. Als de Zevende Richting is opgericht heb je toegang tot die kennis, die wijsheid.
Het oprichten en onderhouden van de Zevende Richting is betrekkelijk eenvoudig. Maak de juiste keuzes. Beoefen heel bewust zaken als dankbaarheid, tevredenheid, respect, eerlijkheid.