Volheid. Bereik je maximale potentie. In mijn lessen heb ik het geregeld over volheid. Ik bedoel daarmee dat je je volle potentie bereikt, dat je alles mogelijk maakt wat in je zit. Dat je je maximum bereikt.

Ik hoorde een mooie analogie, die een en ander wellicht meer helder maakt. Die gaat over het verschil tussen een leeuw in Afrika, in de Serengeti, en een leeuw in een dierentuin. De leeuw (of tijger, of eekhoorn) in het wild heeft zijn volledige potentie bereikt. Zie je het voor je? Het is een ánder dier dan dat in gevangenschap, dat wacht tot het weer voedertijd is en een beperkte bewegingsvrijheid heeft. Het zijn allebei leeuwen, maar je snapt het verschil. De leeuw in vrijheid is tot volle ontplooiing gekomen. De bedoeling van de oefeningen die we doen is om je kooi open te breken en je naar je maximale potentie te brengen.

Daar komt nog één klein dingetje bij. Mijn leerlingen weten dat ik het hier vaak over heb. Je bent nooit volkomen ontspannen, je bent alleen steeds minder gespannen. Je traint nooit goed. Je traint alleen steeds minder fout. Hoe meer je traint, hoe minder fout je traint. Ik train minder fout dan jij, maar er zijn er nog zat die minder fout dan ik trainen. Enfin, vergeet even de negatieve energie die sommige woorden kunnen hebben, dan snap je mijn bedoeling.

Bereik je volheid
Waar ga je naar toe als je dood bent? Nergens. Zo geloofden de oude Chinezen, de Taoïsten. Pas toen de Boeddhisten naar China kwamen ontstond er een idee van hemelvaart. Volgens de Tao is er alleen hier; er is geen daar. Je bent altijd hier. Het enige is dat je energie verandert als je dood gaat.
Vanuit India kwam het Boeddhisme naar China en het werd leidend. Er zijn heel veel Boeddhisten. Er zijn nog maar heel weinig Taoïsten. Er zijn dan ook wezenlijke verschillen, redenen waarom voor veel mensen het Boeddhisme aantrekkelijk is. Je wilt Taoïst worden? Okee, dan ben je nu een Taoïst. Wat moet ik dan doen? Niets. Jij ben de Tao, de weg. Nee, dan het Boeddhisme. Daar zit tenslotte veel meer in. Dan mag je je zorgen gaan maken over karma. Goede daden doen. Geschriften. Leven. Beloning. De cirkel doorbreken. Je voorouders eigenlijk een beetje beschuldigen omdat ze slechte karma hebben veroorzaakt. Wierook branden om het karma van je voorouders te reinigen, zodat jij een beter leven krijgt. Nee, het Boeddhisme biedt dat wat mensen veelal zoeken: bezigheid. En dan: het brandende verlangen om op te stijgen. Hemelvaart. Het Boeddhisme geeft een rare kijk geeft op volheid.

In mijn ogen bestaat alleen het hier en nu. En in dat hier en nu kunnen we onze maximale potentie bereiken. Kunnen we vol worden. Ik zal een vergelijking geven, in een poging om helder te maken waarom al die inspanning voor een hemelvaart onzinnig is. Alleen het hier bestaat. Daar bestaat niet. Stel je een pan soep voor. Die soep is hier. In die soep – een situatie die door de Chinezen voorgeboortelijk wordt genoemd – heeft alles zijn maximale potentieel vervuld. Jij. Die boom. Die leeuw. Alles. Als de soep aan de kook wordt gebracht ontstaan er bellen. Die bellen zijn dan de nageboortelijke wereld, het nu. Daarin heeft lang niet alles zijn volle potentieel bereikt. De boom staat in een perkje. De leeuw zit in een kooi. En jij? Vul zelf maar in. Je kijkt om je heen en je ziet de belletjes… je ziet de boom… je ziet de leeuw. En het lijkt alsof alles los van elkaar is, alsof het allemaal niet verbonden is. Terwijl we in werkelijkheid natuurlijk de soep zijn. Na de dood keren we terug naar de soep. En eigenlijk zijn we in dit leven ook soep. Alles is soep. Energie. Alles is verbonden.

Loslaten
In feite komt volheid bereiken voor een belangrijk deel neer op loslaten. Het loslaten van preconcepties. Het loslaten van ideeën die ons zijn ingeprent. Door godsdienst, door cultuur. Maar er zijn ook nog wat andere zaken die van belang kunnen zijn bij het bereiken van volheid. De sjamaan zegt dat je een stukje van je ziel kunt kwijtraken. Feitelijk geven we ze voor een deel gewoon weg. Als je verliefd bent. Je kunt ook zielsdelen kwijtraken door andere oorzaken. Maar gelukkig zijn er methodes om ze weer terug te krijgen (of althans een poging daartoe te ondernemen). Om voller te worden. Je maximale potentie in het hier en nu te bereiken.