Volheid

Volheid

Volheid. Bereik je maximale potentie. In mijn lessen heb ik het geregeld over volheid. Ik bedoel daarmee dat je je volle potentie bereikt, dat je alles mogelijk maakt wat in je zit. Dat je je maximum bereikt. Ik hoorde een mooie analogie, die een en ander wellicht...