Tag: qigong

Qigong ziekte
Gezondheid

Qigong ziekte

Ik werd pasgeleden opgebeld door twee mensen, onafhankelijk van elkaar, die op een proefles waren geweest bij een nieuwe school in Zutphen. Allebei hadden zeer ernstige klachten, zowel lichamelijk als geestelijk en emotioneel, sinds deze les. Ze liepen daar al een week of langer mee. Reden voor mij om toch eens een artikel te schrijven over een onderwerp waar je eigenlijk – vreemd genoeg – weinig over hoort: Qigong ziekte. Kun je van Qigong en Tai Chi Chuan ziek worden dan? Ja, dat kan. In het Engels heet dat Qigong Deviation Syndroom. Een serieus risico. Het kan leiden tot verschillende somatische of psychische verstoringen. In de loop

Wetenschap
Gezondheid

Wetenschappelijk onderzoek naar Qi en Qigong

Alle dingen in het universum, levend of niet levend, bevatten Qi (energie). Veel dingen zijn gevormd onder de invloed van die Qi. Qi is dus onontkoombaar verbonden met vele wetenschappen en technologieën. En die wetenschap doet meer en meer onderzoek naar de werking en de mogelijkheden van Qi. Dr Yan Xin gebruikt de meest moderne wetenschappelijke methoden en instrumenten om te bewijzen (voor westerse critici) dat de invloed van Qi op substanties zoals DNA gemeten kan worden. Hij heeft al vele succesvolle wetenschappelijke studies verricht, in samenwerking met grote onderzoeksinstituten en universiteiten, zowel in China als daarbuiten. Dr. Yan Xin is

Qigong aan het water
Wetenschap

Externe Qigong Therapie tegen cocaïneverslaving

Een proefonderzoek in de Verenigde Staten laat zien dat Externe Qigong Therapie (EQT) nuttig kan zijn om vroeg in de herstelfase het hunkeren van patiënten naar cocaïne te reduceren. De onderzoekers verdeelden 101 cocaïneverslaafden in een EQT-groep en een controlegroep. De verslaafden kregen 4 tot 6 behandelingen verdeeld over twee weken. Het bleek dat de personen in de EQT-groep minder last hadden van hunkeren naar cocaïne en ook minder last van depressiviteit. EQT Mensen die veel Qigong en Neigong trainen krijgen de beschikking over veel energie. Ze leren deze energie ook beheersen en sturen. Wanneer je dit meester bent kun je

Max Tai Chi Frankrijk
Qigong

Kernenergie, je beste verdediging

Je hebt Qigong, dat kennen we allemaal. Maar de Chinezen kennen ook Neigong. Wat is het verschil? Heeft het met elkaar te maken? Op de eerste plaats moet je je realiseren dat er bij Chinese karakters niet slechts één betekenis hoort. Het is wat dat betreft een heel andersoortige taal dan wij kennen. De Chinese taal is veel meer relatief dan definitief. Dr. Zhu, mijn leraar, kon het wel redelijk concreet omschrijven. Qigong is er op allerlei niveaus. Van feelgood Qigong (die je veel in het Westen vindt) tot zeer diepgaande oefeningen. Maar Neigong gaat nog dieper. Het is een volgend

Oefeningen

De Vier Wachters

De Vier Wachters is een serie van vier klanken: Song, Tong, Zhong en Kong. De energie van deze klanken is heel krachtig en intens voelbaar. Bij elke klank hoort een andere houding, en er hoort ook een visualisatie bij deze serie. De visualisatie Voor de Vier Wachters geldt het belangrijke Chinese concept Hemel – Aarde – Mens. Voel als je gaat staan dat jij de verbinden bent tussen hemel en aarde. Denk er aan dat de Chinezen bij het begrip hemel niet denken aan de wolken daarboven, of aan de blauwe lucht, maar aan de zon, de maan en de sterren.