Tag: onderzoek

Tai Chi en pokken
Tai Chi Chuan

Tai Chi en pokken

Het blad Quest publiceerde recent een artikel over een onderzoek dat aan de universiteit van Californië werd verricht naar de effecten van Tai Chi. Met name het effect op de weerstand. “Koop een boek over de Oosterse meditatiesport tai chi en beoefen de kunst van het bewegen in slowmotion,”zo vertelt de auteur. “Dat deden proefpersonen tijdens een onderzoek ook.” Het artikel vermeldt dat de onderzoekers 112 ouderen (59 tot 86 jaar) in twee groepen indeelden. Alle deelnemers hadden ooit waterpokken gehad. D e ene groep kreeg gedurende 16 weken Tai Chi training, driemaal in de week, veertig minuten lang. De andere

Meditatie
Geen categorie

Na vijf dagen effect van meditatie

Mediteren vermindert stress en verbetert de aandacht. Het effect is al merkbaar na vijf dagen training van twintig minuten per dag en het werkt beter dan standaard ontspanningstechnieken. Dit concluderen onderzoekers van onder meer de Dalian University of Technology in Dalian, China, in the Proceedings of the National Academy of Science (Early edition online). Tachtig Chinese studenten, die vooraf geen ervaring met meditatie hadden, beoefenden een westerse ontspanningstechniek, of een oosterse vorm van meditatie. Toeval bepaalde in welke groep de studenten terechtkwamen. Beide groepen scoorden na afloop van de studie beter op aandachts- en stemmingstesten dan een week voorafgaand aan de

Wetenschap
Gezondheid

Wetenschappelijk onderzoek naar Qi en Qigong

Alle dingen in het universum, levend of niet levend, bevatten Qi (energie). Veel dingen zijn gevormd onder de invloed van die Qi. Qi is dus onontkoombaar verbonden met vele wetenschappen en technologieën. En die wetenschap doet meer en meer onderzoek naar de werking en de mogelijkheden van Qi. Dr Yan Xin gebruikt de meest moderne wetenschappelijke methoden en instrumenten om te bewijzen (voor westerse critici) dat de invloed van Qi op substanties zoals DNA gemeten kan worden. Hij heeft al vele succesvolle wetenschappelijke studies verricht, in samenwerking met grote onderzoeksinstituten en universiteiten, zowel in China als daarbuiten. Dr. Yan Xin is

Qigong aan het water
Wetenschap

Externe Qigong Therapie tegen cocaïneverslaving

Een proefonderzoek in de Verenigde Staten laat zien dat Externe Qigong Therapie (EQT) nuttig kan zijn om vroeg in de herstelfase het hunkeren van patiënten naar cocaïne te reduceren. De onderzoekers verdeelden 101 cocaïneverslaafden in een EQT-groep en een controlegroep. De verslaafden kregen 4 tot 6 behandelingen verdeeld over twee weken. Het bleek dat de personen in de EQT-groep minder last hadden van hunkeren naar cocaïne en ook minder last van depressiviteit. EQT Mensen die veel Qigong en Neigong trainen krijgen de beschikking over veel energie. Ze leren deze energie ook beheersen en sturen. Wanneer je dit meester bent kun je