Van oorsprong komt dit woord van het Evinki volk uit Siberië. Het betekent letterlijk: de ene die weet. Tegenwoordig denken velen dat sjamaan staat voor elk soort medicijnman, terwijl anderen denken dat het de titel is voor een ieder met een sterke persoonlijkheid en een doordringende blik.

Een sjamaan wordt feitelijk gedefinieerd door hoe hij of zij werkt. Een sjamaan is een man of vrouw die zijn of haar staat van bewustzijn naar believen kan veranderen, om naar een andere werkelijkheid te reizen voor het verkrijgen van krachten en kennis. Ook kan een sjamaan zo’n reis maken om zielsdelen terug te vinden. Wanneer de taak is volbracht keert de sjamaan terug om de krachten of de kennis te gebruiken om zichzelf of anderen te helpen.
Door gebruikmaking van ritmisch drummen, dansen en zingen, kan de sjamaan een verschuiving in bewustzijn ervaren. Daardoor kan zijn ziel een reis maken naar wat traditioneel bekend staat als de Spirit World, de Geestenwereld. In veel culturen wordt de Spirit World verdeeld in drie delen: de Bovenwereld, de Middenwereld en de Lagere wereld.

Ik leerde sjamaans reizen in Frankrijk. Ik kan zo’n reis voor jou maken. Jij bent er dan bij. We liggen, elk op een mat, comfortabel. Het geluid van de sjamaanse trommel klinkt. Dat eentonige getrommel doet iets met je hersengolven, waardoor je in een andere staat komt. Vaak genoeg krijg je zelf ook beelden door. Ik heb dat heel sterk. De reis zelf duurt ongeveer 20 minuten, al zal je hele gevoel voor tijd veranderen. Met voor- en nabereiding ben je ongeveer anderhalf uur bezig. Ik ga op reis met een vraag die je hebt, of om een zielsdeel terug te halen dat je bent kwijtgeraakt.
Na afloop ga ik schrijven. Net als bij een droom vergeet je snel na het wakker worden de beelden. Nadat de hele reis is opgeschreven vertel ik je wat ik heeft gezien en beleefd. Vaak genoeg komen daarbij zeer treffende en herkenbare beelden naar boven.

Sjamanisme en psychologie
Veel van de modern psychotherapeutische methodes hebben hun wortels in het sjamanisme. Om die reden lijkt sjamanisme aan de oppervlakte soms op hedendaagse therapievormen. Niet verwonderlijk dus, dat je soms mensen hoort uitleggen dat een sjamaanse reis een innerlijke reis is, naar het onbewuste, het hogere zelf. Deze uitleg is gebaseerd op het westerse gezichtspunt, waarin de mens als de top van de schepping wordt gezien, en waarin – in tegenstelling tot het sjamanisme – geen bewustzijn wordt toegedicht aan andere levensvormen.
Vanuit het sjamaanse gezichtspunt bestaat de niet-alledaagse werkelijkheid van de Spirit World parallel aan de dagelijkse werkelijkheid van ons bewustzijn, en onafhankelijk van onze geest. De sjamaan weet dat alle dingen van de schepping een ziel hebben, en weet ook dat het mogelijk is om te communiceren met die andere spirituele essenties door naar hem toe te reizen, en de barrières van ruimte en tijd te doorbreken. De sjamaanse technieken zijn krachtig, hoe ze ook worden uitgelegd. Maar als we teveel uitgaan van de psychologische redenering, lopen we het risico om onszelf af te scheiden van het grootste deel van van de kracht van de sjamaan.
De kracht van sjamaanse reizen schuilt in het feit dat het een reis van de ziel is. En dat de ziel van de sjamaan terugkeert met de kracht van het universum, de sterkste medicijn die er bestaat.
Een van de meest voorkomende misvattingen over sjamanisme is dat het een religie is, met de sjamaan in de rol van priester. Dit is absoluut niet het geval. In sommige samenlevingen functioneert de sjamaan ook als leider van ceremonies, maar de twee activiteiten worden nooit gemengd. In de ceremonieën van de sjamaan wordt een brug geslagen tussen de Spirit World en de dagelijkse werkelijkheid zoals we die kennen, en vaak ervaren alle deelnemers aan het ritueel de aanwezige kracht.
Alles wat leeft, bezit een Spirit. Daarom zijn wij allemaal verbonden; mensen, bomen, dieren, stenen, bergen, zeeën, Hemel en Aarde. Sjamanisme is gebaseerd op ervaring uit eerste hand, en niet op religie. Maar veel religies zijn wel beïnvloed door het sjamanisme.

Sjamaans helen
Helen is het belangrijkste werk van de sjamaan. Centraal in het begrijpen van sjamanisme – en in het bijzonder sjamaans helen – is het concept van kracht. Dat is geen kracht als in vermogen of macht, maar kracht als in energie. Van oudsher ziet de sjamaan twee oorzaken voor ziekte. De patiënt heeft iets in zich wat daar niet hoort te zijn (indringing), of hij mist iets wat er wel zou moeten zijn. En aangezien alles een ziel bezit, geldt dat ook voor ziekte. In geval van indringing is het de taak van de sjamaan om de ziel, de spirit, van de ongewenste energie te verwijderen.
Heel vaak is de belangrijkste oorzaak van ziekte scheiding. Dat kan letterlijk of figuurlijk zijn. Afgesneden zijn van je omgeving, van je geliefden, of van jezelf. Een deel van je ziel kwijt zijn. Dit afgescheiden zijn brengt energieverlies – krachtverlies – met zich mee. Energieverlies betekent dat er ruimte ontstaat voor indringing. Als je in je kracht staat, vol kracht bent, in goed contact stat met de wereld om je heen, met de rest van het universum, dan kan er ook niets binnendringen. Dan zijn je Spirit-helpers (je gidsen), je krachtdieren en je leraren nabij. Je luistert naar wat ze je te zeggen hebben en volgt hun adviezen op. In iets meer dagelijkse taal: je volgt je intuïtie. Je hebt vertrouwen.
In het andere geval is gebrek aan vertrouwen één van de meest opvallende symptomen. Angst is er ook een. Krachtverlies vertaalt zich dan in ‘dingen die verkeerd gaan’.
Een van de meest ernstige vormen van krachtverlies is wat de sjamaan noemt verlies van de ziel, of van een zielsdeel. Deze afscheiding van de eigen ziel kan maken dat we afgescheiden raken van het eigen lichaam, van onze relaties, van onze omgeving en van het leven zelf. De meesten van ons hebben dit tot op zekere hoogte in ons leven wel meegemaakt. Als we geluk hebben keert het zielsdeel dat we verlies kort daarop weer terug bij ons. Maar soms kunnen deze zielsdelen de weg terug niet meer vinden.

Hoe gaat een ziel of zielsdeel verloren? Over het algemeen is dat wanneer we een traumatische ervaring hebben, of als we iets ondraaglijks doorstaan. Helaas komen beide oorzaken in onze maatschappij veelvuldig voor. We worden ermee geconfronteerd vanaf onze kindertijd, in sommige gevallen zelfs vanaf voordat we geboren werden. Er zijn heel veel oorzaken voor zielsverlies, en soms kun je dat letterlijk beluisteren in de taal. Iemand die zojuist een geliefde heeft verloren kan wel eens zeggen: “Toen mijn vrouw overleed, was het net of een deel van mezelf met haar meeging.” Bij geestelijke of lichamelijke mishandeling: “Mijn geest was gebroken.” Bij het einde van een relatie: “Hij stal mijn ziel.”
Vaak genoeg geven we het zielsdeel zelf weg. De reden daarvoor kan lijfsbehoud zijn. Wanneer we op een punt in ons leven komen dat we ons realiseren dat er iets niet in orde is, dan is het vaak onbegonnen werk om te ontdekken wat er precies aan de hand is. Dat kan de aanleiding zijn voor allerlei dingen, allerlei stappen die iemand onderneemt. Vaak onder het motto: “Ik ben op zoek naar mezelf.” De sjamaan helpt dergelijke mensen letterlijk zichzelf terug te vinden.

Duur van de sessie: ongeveer anderhalf uur.
Kosten: € 70,-.