Borstkanker maakt vaak bestraling noodzakelijk. Bestraling kan leiden tot bijeffecten die de kwaliteit van leven van de patiënt ondermijnen. Het is al bekend – en ook wetenschappelijk bewezen – dat het beoefenen van Qigong in zijn algemeenheid een positief effect heeft op de kwaliteit van leven, Maar het was nog nooit onderzocht bij mensen die kanker hebben gehad.
Onderzoekers van het MD Anderson Kanker Centrum van de Universiteit van Texas hebben aangetoond dat het beoefenen van Qigong depressieve symptomen vermindert en de kwaliteit van leven verbetert bij vrouwen die bestraling ondergaan bij borstkanker. Het onderzoek is gepubliceerd in het medisch vakblad Cancer. Voor de eerste keer werden de effecten onderzocht op patiënten die bestraald worden. Er vond ook een follow-up plaats, om de verbetering op langere termijn te kunnen vaststellen.

Depressie
Er was al eerder vastgesteld dat in zijn algemeenheid oefeningen als meditatie en geleide visualisatie stress reduceren en de kwaliteit van leven verbeteren, maar er waren nog vragen over de effectiviteit bij bestraling.
“We waren vooral geïnteresseerd om te zien of Qigong patiënten zou helpen die bij aanvang van de behandeling depressieve symptomen ervaren,” zegt professor Lorenzo Cohen. “Het is belangrijk voor kankerpatiënten om stress te beheersen, omdat stress een zwaar negatief effect kan hebben op de biologische systemen. Het onderzoek werd gehouden onder 96 vrouwen met borstkanker, die behandeld werden aan de Fudan Universiteit in Shanghai, in China. Willekeurig werden 49 vrouwen uitgezocht om mee te doen in de Qigong groep. Zij kregen iedere week vijf lessen van 40 minuten, gedurende de vijf tot zes weken die hun bestraling duurde. 47 vrouwen vormden de controlegroep en kregen de standaard behandeling.

Kwaliteit van leven
De deelnemers in beide groepen werden aan het begin, tijdens en aan het einde van de bestraling ondervraagd, en ook nog een maand en drie maanden na beëindiging.  Verschillende aspecten van de kwaliteit van leven werden gemeten, waaronder depressieve symptomen, vermoeidheid, slaapstoornissen en de algehele kwaliteit van leven.
De patiënten in de Qigong-groep rapporteerden een gestage afname van depressieve symptomen. Dat begon na het eindigen van de bestraling, en ging gestaag door tijdens de daarop volgende drie maanden. In de controlegroep werden over deze periode geen veranderingen vastgesteld.
Er werd ook vastgesteld dat vrouwen die van nature niet zo depressief zijn een goede kwaliteit van leven houden, of ze nou aan Qigong deden of niet. Maar vrouwen met een neiging tot depressie hadden enorm veel baat bij Qigong. Vrouwen met een neiging tot depressie die geen Qigong deden rapporteerden de ergste depressieve aanvallen, uitputting en een sterke vermindering van de kwaliteit van leven. Voor de vrouwen in de Qigong-groep veranderde dit significant