Qi meditaties

 

Yin Style Bagua kent Zhan Zhuang (staande meditatie) in verschillende soorten. Dr. Xie heeft eens een speciale set samengesteld voor mensen met weinig tijd. Ik noem dat wel de ‘reisset’. Doe de onderstaande oefeningen elke dag, liefst op hetzelfde tijdstip. Besteed 5 tot 15 minuten aan de oefeningen. Ik ga de oefeningen in de staande variant beschrijven. Mocht je ze zittend willen doen bedenk dan het volgende. Het bovenlichaam moet recht zijn. Als je bijvoorbeeld op een stoel gaat zitten, de bovenbenen moeten parallel aan de vloer zijn en de voeten plat op de grond.

Voorbereiding
In de ogen van dr. Xie moeten eigenlijk alle oefeningen beginnen met wat hij noemt “the empty state meditation”. Voeten staan schouderbreed uiteen, het lichaam is ontspannen. De tenen ‘ grijpen in de aarde’. De knie”en zijn licht gebogen, de rug is recht. Het perineum is licht omhoog getrokken, het puntje van je tong ligt tegen je gehemelte. De armen hangen ontspannen naast je lichaam, waarbij de middelvinger bij het Fengshi punt hangt. De ogen zijn gesloten. Adem natuurlijk. Maak de geest leeg. Hiermee kom je vanzelf in wat dr. Xie noemt ‘de ontspannen staat’.

Oefening 1. Pulling Qi (Qi trekken)
Je armen bewegen voorwaarts en je pakt een grote, denkbeeldige bal beet. Je vingers zijn ontspannen geopend, je armen rond. Concentreer je op je Laogung punten en vingers. Wanneer je de Qi-stroom voelt beweeg je de handen rustig uit elkaar. Dan weer rustig naar elkaar toe. Trek de chi naar de bal die tussen je zit. Wanneer je voldoende chi hebt opgewekt breng je de bal van chi naar je Dantian. Leg je handen over je Dantian. Maak de geest leeg.

Oefening 2. Listening to Qi (luisteren naar de Qi)
Laat je handen naast je lichaam zakken. Van daaruit gaan je handen opzij en omhoog. De handen gaan verder omhoog tot ze elk boven een schouder hangen. Laat dan je handen rustig zakken, tot elke hand voor een schouder hangt. De ellebogen hangen ontspannen naar beneden. Ga met je aandacht naar binnen en luister naar de chi, neem waar wat er gebeurt. Na enige tijd draai je de handen naar de borst en leg ze over elkaar over je borstbeen. Maak de geest leeg.

Oefening 3. Holding heaven’s Qi (draag de hemelse Qi)
Laat je handen naast je lichaam zakken. Van daaruit gaan de handen zijwaarts omhoog. Op schouderhoogte draai je de handpalmen omhoog. Wees je bewust van de Qi-sensaties die optreden in je handpalmen en vingers. Zie derde tekening links. Beweeg dan rustig je handen enigszins op en neer, zo’n twintig tot dertig centimeter. Wanneer het Qi-gevoel toeneemt maak je de beweging kleiner, tot hij helemaal stopt. Dan bewegen de handen omhoog en leg je ze over je Baihui punt, je kroon. Linkerhand over de rechter. Maak de geest leeg.

Oefening 4. Gathering in heaven’s Qi (verzamel hemelse Qi)
Laat na enige tijd je handen zakken naast je lichaam. Vervolgens komen je handen omhoog en naar voren, de handpalmen omhoog gericht (zie bovenste tekening rechts). De ellebogen bevinden zich net voor je lichaam. Handen zijn ontspannen en een beetje hoger dan de ellebogen. Concentreer je op het Qi-gevoel in je handen. Voel dat er uitwisseling plaatsvindt met chi in de lucht om je handen. Na enige tijd leg je je linkerhand op je rechterschouder en vervolgens je rechterhand op je linkerschouder. Maak de geest leeg.

Oefening 5. Gathering in earth’s Qi (verzamel aarde-Qi)
De handen zakken naar beneden, naast je lichaam. Vervolgens komen ze weer omhoog voor het lichaam, de handpalmen wijzen naar beneden. De ellebogen bevinden zich net voor je lichaam. Handen zijn ontspannen en zijn op gelijke hoogte met de ellebogen. Focus op je handen.

Reacties zijn gesloten.