Je hebt Qigong, dat kennen we allemaal. Maar de Chinezen kennen ook Neigong. Wat is het verschil? Heeft het met elkaar te maken? Op de eerste plaats moet je je realiseren dat er bij Chinese karakters niet slechts één betekenis hoort. Het is wat dat betreft een heel andersoortige taal dan wij kennen. De Chinese taal is veel meer relatief dan definitief. Dr. Zhu, mijn leraar, kon het wel redelijk concreet omschrijven. Qigong is er op allerlei niveaus. Van feelgood Qigong (die je veel in het Westen vindt) tot zeer diepgaande oefeningen. Maar Neigong gaat nog dieper. Het is een volgend niveau, en dieper niveau. Neigong wordt vaak vertaald als intern werk, terwijl Qigong wordt vertaald als energiewerk. Neigong beweegt van binnen naar buiten, Qigong beweegt van buiten naar binnen.

Neigong is een familielid van Qigong. Het betekent oefenen met je interne kracht en impliceert het opbouwen van lichaam-geest kracht zonder fysieke ademtechnieken. Mentale concentratie, intern visualiseren, en het ontwikkelen van een diep innerlijk waarnemen van psycho-fysieke processen zijn de kenmerken van Neigong technieken. De meeste technieken van interne alchemie die je tegenkomt zijn Neigong technieken, zelfs al worden ze vaak omschreven als Qigong. In het Westen is er nu eenmaal veel verwarring over dit soort zaken. Niet in de laatste plaats door de enorme hoeveelheid flauwekul die er wordt verteld.
Neigong is misschien wat subtieler dan Qigong. De Neigong methodes zijn veruit in de minderheid en werden lange tijd geheim gehouden. Neigong oefeningen werken direct met de Qi om de fysieke elementen van het lichaam te integreren en te versterken: spieren, pezen, botten, organen, bloedcirculatie, ademhaling… Een Neigong houding doet de hoeveelheid beschikbare Qi toenemen en verwijdert de obstakels die een gladde circulatie belemmeren.

Kernenergie
Neigong is een intern systeem voor fysieke ontwikkeling. Qigong wordt als het extern cultiveren van Qi gezien. De externe oefening – Qigong – pompt Qi in het lichaam, terwijl bij het interne systeem – Neigong – als het ware in je lichaam een Qi-vacuüm wordt gecreëerd, waardoor het lichaam in staat wordt gesteld om Qi op een meer natuurlijke manier te absorberen. Een van de voordelen van Neigong is dat blokkades in de Qi-stroom op zachte wijze worden geopend, zonder kracht uit te oefenen die schadelijk kan zijn voor het lichaam.
De nadruk bij Neigong ligt op het ontwikkelen van de kernenergie, die beweegt door het centrum van je lichaam. Vanuit die kern worden dan de perifere energiekanalen geopend en geënergetiseerd. Qigong concentreert zich op het werken met de oppervlakkige energiekanalen, om van daaruit de kernenergie te beïnvloeden.

Vol
Van binnen naar buiten werken door middel van Neigong zorgt er voor dat je kernenergie zoals ik het noem vol wordt. Een goede leraar zal de vonk in je ontsteken. Van daaruit kun je door zelf thuis te oefenen er voor zorgen dat je kernenergie dichter en dichter wordt, steeds compacter, sterker. Dat je steeds meer van binnen uit gaat stralen. Hoe voller je bent, hoe minder kwetsbaar je bent voor alle vervuilende energieën waar we dagelijks aan bloot staan. Hoe voller je bent, hoe meer je in je kracht staat en hoe meer effect je zult hebben op de wereld om je heen.
De Chinezen zeggen ook: wanneer onze kernenergie vol is, dan plopt de energie uit je hoofd (Baihui-punt) en verbindt ons met de Tao (de bron, hemel). Dan komen we pas echt goed bij het Chinese concept Hemel-Aarde-Mens.