Tai Chi Chuan kent behoorlijk precieze richtlijnen over de manier waarop de posities en bewegingen moeten worden uitgevoerd. Alhoewel de meeste van deze principes in de eerste plaats werden geformuleerd in het belang van goede vechttechnieken, komen ze ook tegemoet aan de eisen van gezondheid en, zoals ik altijd in de lessen aangeef, ze bevorderen een goede qi-stroom.

De fysiologie leert ons dat wanneer wij opstaan vanuit een liggende houding, ongeveer 500 ml bloed uit onze borstkas (hart en longen) naar onze benen stroomt. Dit kan leiden tot een verlaging van de bloeddruk in ons hart. Alhoewel de aders en de slagaders van ons onderlichaam een systolische reflex kennen, vervullen de spieren toch een functie bij het terugkeren van ons bloed door de aderen naar het hart. De output van ons hart is 30% lager wanneer wij rechtop staan dan wanneer wij liggen. Bij een correcte beoefening van Tai Chi Chuan is er een betere doorvoer van ons bloed door de aderen, zonder dat er daarvoor een extra krachtinspanning nodig is. Dit feit zorgt dan op zijn beurt voor een betere algemene bloedsomloop.

Gezonken borst
Bij Tai Chi Chuan (en ook bij Qigong) zijn de volgende principes van belang: een gezonken borst, strekkenvan de ruggengraat, gezonken ellebogen en ontspannen schouders, open liezen, enzovoorts. Wanneer je de borstkas laat zinken, dus de ribben laat zakken en de borstspieren ontspant, en je de ruggengraat recht houdt, dan zal het bloed in de aders onder het sleutelbeen gemakkelijker stromen. De fysiologie leert ons dat de doorstroming van het bloed in deze aders moeilijker verloopt bij iemand die rechtstaat dan bij iemand die zit.
Bij het beoefenen van Tai Chi Chuan is de borstkas gezonken en de ruggengraat recht. Een gezonken borstkas is echter niet hetzelfde als een ingevallen borstkas. Het is een manier om de borstkas te openen en te ontspannen. Daarom moeten schouders en sleutelbeen ontspannen worden. De schouders zinken naar beneden en lichtjes naar voor zodat de borstkas op een natuurlijke manier kan ontspannen en naar beneden zinken. De ribben zijn vooraan met het borstbeen verbonden en achteraan met de ruggengraat.

Rechte rug
Wanneer we de ruggengraat mooi recht houden zullen de ribben achteraan licht omhoog getrokken worden. Door de borstkas te laten zinken zullen de ribben vooraan ook zinken. Het totale effect is dus dat de ribben schuiner komen te staan. We laten ook de schouders (naar voor) zinken zodat de open ruimte binnenin onze borstkas groter wordt. Dit zal onze aderen onder het sleutelbeen meer ruimte geven en zo de bloedsomloop vergemakkelijken.
De schouders ontspannen betekent niet alleen het schoudergewricht ontspannen, maar ook dat we onder de oksels wat plaats moeten laten zodat er geen aders of slagaders worden afgekneld. De ellebogen laten zinken bouwt voort op het idee van ontspanning en geeft aan dat we de arm op een natuurlijke manier moeten buigen. De elleboog zou daarbij steeds naar beneden moeten zinken. Wanneer deze principes worden toegepast dan zullen de aderen en slagaderen van de bovenarm minder aan druk onderhevig zijn. De elleboog mag evenwel niet teveel gebogen zijn want dan zouden aderen en slagaderen aan het ellebooggewricht worden afgekneld.

Bloedvaten
Door de pols op een natuurlijke manier recht te houden en de vingers te ontspannen en licht gebogen te houden, zullen ook de bloedvaten in de handen zich ontspannen en zich openen. Wanneer we dus al deze principes van over de positie van polsen, ellebogen, schouders, borst en rug naleven dan zal het bloed uit onze ledematen op een efficiëntere wijze terugvloeien naar ons hart. Bovendien zal ook het bloed dat door het hart wordt gepompt gemakkelijker, dus met minder weerstand, langs onze slagaderen en capillaire bloedvaten stromen.
Daarom zijn na het beoefenen van Tai Chi Chuan de handen en vingers vaak roziger gekleurd dan ervoor. Dit geeft aan dat de bloedvaten verwijd zijn en dat hierdoor de bloedsomloop is verbeterd. Tijdens Tai Chi Chuan oefeningen worden handen en armen tijdens hun cirkelvormige bewegingen, zelden boven het hoofd of onder de navel uitgestoken. De bewegingen blijven in de zone rond het hart. Door de cirkelvormige bewegingen worden de cumulatieve effecten van de zwaartekracht op het bloed in deze ledematen enigszins tenietgedaan, zodat het hart minder inspanning moet leveren.
Wanneer we rechtop staan oefent de zwaartekracht een neerwaarts effect uit op ons vaatsysteem. Dit effect zorgt voor een drukverschil in de bloedsomloop van het hele lichaam. Het bloed uit de onderste ledematen stroomt met meer moeite terug naar het hart dan het bloed uit andere lichaamsdelen. Doordat de hoeveelheid bloed die terugstroomt vermindert, zal ook de output van het hart verminderen. Wanneer echter de principes van Tai Chi worden opgevolgd zoals hierboven werd beschreven, zal het terugvloeien van het bloed naar het hart vlotter verlopen.

Transport van bloed
Als gevolg van de vereiste om een duidelijk verschil te maken tussen vol en leeg, zullen de aderen van de ontspannen (of lege) voet, waarop het lichaam niet steunt, meer open zijn. Door deze ontspanning zal het bloed gemakkelijker uit de capillaire bloedvaten terugvloeien naar de aders. Naarmate de lege voet stilaan de volle voet wordt, zullen pezen en spieren meer druk gaan uitoefenen op de aderen. Hierdoor wordt het bloed naar de benen gestuwd. Ook het draaien van het middel zal een positieve invloed hebben op de aderen in het onderlichaam, zodat het transport van het bloed naar het hart gemakkelijker verloopt en dus de output van het hart groter wordt. Bovendien zal dit niet gepaard gaan met een gevoelige verhoging van de hartslag. Op deze manier zal de efficiëntie van het hart toenemen.
De richtlijnen voor Tai Chi Chuan geven ook aan dat de knieën gebogen en de heupen ontspannen moeten zijn. Door lichtjes door de knieën te zakken zullen de aders en slagaders in de knieholten aan minder druk onderhevig zijn en dit verbetert de bloedsomloop. Hetzelfde gebeurt bij het ontspannen van de heupen.

Ademhaling
Ook de ademhaling is een belangrijk ondersteunend element voor de bloedsomloop. De toegepaste buikademhaling zorgt, samen met de bewegingen, voor een toename van de op- en neergaande bewegingen van het diafragma. Het inademen wekt een neerwaartse kracht op in het diafragma. De druk in de borstkas neemt af en die in de buikholte neemt toe. Dit leidt tot een vermindering van de druk in de rechterkamer van het hart, zodat het terugvloeien van het bloed naar het hart gemakkelijker verloopt. De toename van de druk in de buikholte zorgt dan weer voor een grotere druk in de aderen in dat gebied van het lichaam, zodat het bloed naar het hart wordt gestuwd. Bij het uitademen gebeurt dan weer net het omgekeerde. De hoeveelheid bloed die terugkeert naar het hart is recht evenredig met de hoeveelheid die het hart verlaat.
Bij het beoefenen van Tai Chi Chuan is er een algemene verbetering van de bloedsomloop omdat de hoeveelheid bloed die naar het hart terugstroomt verhoogt. Dit is één van de fysiologische veranderingen die plaatsvinden bij een Tai Chi Chuan beoefenaar. Tai Chi discipline is dan ook onder meer zeer heilzaam voor verschillende aandoeningen van de bloedsomloop.