Een kluizenaar zat te mediteren bij een rivier, toen een jonge man hem stoorde. “Meester, ik wil graag je leerling worden,” zei de man. “Waarom?” vroeg de kluizenaar. De jonge man dacht kort na en zei toen: “Omdat ik God wil vinden.”

De meester sprong op, greep de man bij zijn nek, sleurde hem naar de rivier en duwde zijn hoofd met kracht onder water. Nadat hij hem een minuut onder water had gehouden, terwijl hij schopte en worstelde om zich te bevrijden, trok de meester hem uiteindelijk weer omhoog. De jonge man proestte en spoog water op, naar adem snakkend. Toen hij eindelijk weer rustig was sprak de kluizenaar: “Vertel eens, toen je onder water zat: naar wat verlangde je het meest van alles?” “Lucht!” sprak de man. “Uitstekend,” sprak de leraar. “Ga naar huis en kom pas bij me terug als je meer naar God verlangt dan naar lucht.”