Recent kom ik, zoekend naar informatie, op de website van de Akademie Qingbai, een opleidingsinstituut voor bijvoorbeeld Traditionele Chinese Geneeskunde. En daar zie ik tot mijn verbazing dat Qingbai een opleiding Zhineng Qigong aanbiedt (ook wel gespeld als Chineng Qigong). Ik schrok er wel een beetje van. Hoog tijd om eens wat woorden te wijden aan deze moderne variant van een duizenden jaren oude Chinese bewegingstraditie.

Even wat feiten op een rijtje. Zhineng Qigong heeft een curriculum heeft dat op de achterkant van een luciferdoosje past. Als je het rijke veld van Qigong-oefeningen bekijkt, met al die beroemde series en ook de vele meer locale tradities, dan steekt dat luciferdoosje wel heel schril af. Zhineng biedt je dus maar een zeer armoedige fractie van de kennis die het rijke veld van Qigong oefeningen te bieden heeft.
Mijn grootste bezwaar is dat Zhineng is opgebouwd op een lange reeks grove leugens en bedrog. En die forse onwaarheden worden gretig overal verspreid, klakkeloos doorverteld, zodat ik regelmatig de grootste onzin lees over China, over Qigong of over de Traditionele Chinese Geneeskunde.
Eén ding kan Zhineng Qigong niet worden ontzegd: de marketingformule is erg goed. Maar daardoor denkt straks de halve wereld dat de duizenden jaren oude Chinese bewegingstraditie kan worden samengevat in 100 wallsquats. 100 wallsquats? Waarom zou iemand in vredesnaam 100 wallsquats doen, behalve in een bewuste poging om de knieën te beschadigen?

Omvangrijk en complex
Voor een klein deel begrijp ik wel waarom bovengenoemd Qingbai instituut Zhineng Qigong in huis toelaat, in plaats van Traditionele Qigong. Je kunt je voorstellen dat wanneer iets duizenden jaren oud is, dat het dan extreem omvangrijk is, en bijzonder complex. Je zou het terrein van Qigong kunnen vergelijken met een boekenkast vol zware boeken. Het lijkt lastig om daar het curriculum voor een opleiding uit samen te stellen. Daarom is Zhineng wel handig, want dan hoef je je alleen bezig te houden met een luciferdoosje.
Het is lachwekkend voor een ieder die zich verdiept in Qigong dat Zhineng Qigong durft te beweren de enige medische Qigong te zijn. Laat je alsjeblieft niets wijsmaken. ELKE Qigong is, mits juist uitgevoerd, medisch. Zhineng Qigong is ontwikkeld door meneer Pang Ming. Die heeft enkele oefeningen gepakt en vereenvoudigd. Uitgekleed, zeg maar. Een paar overzichtelijke series, die ik gemakshalve rangschik onder de naam feelgood Qigong. Ik heb het ook wel eens iemand McDonalds Qigong horen noemen, en ik zal de laatste zijn om dat tegen te spreken.

Lachende gezichtjes
Als je Zhineng Qigong doet krijg je ook, heel handig, velletjes papier met honderd gezichtjes er op. Iedere dag dat je de oefeningen doet, teken je op dat gezichtje een lachend mondje. Het is een totale versimpeling van een Chinese wijsheid: je moet iets 100 keer 100 keer doen, voordat je het begrijpt. Karakteristiek voor Zhineng. Waar zijn al die prachtige, oude Qigong series gebleven? Zoals de Ba Duan Jin, de Yi Jin Jing, de Shi Ba Shi? Het spel van de vijf dieren?
In China was men de activiteiten van meneer Pang zo zat dat zijn kliniek verboden is. Het nadeel daarvan is wel weer dat meneer Pang zichzelf de status van arme dissident kan aanmeten. Meneer Pang Ming heeft er voor gezorgd dat hij aanbeden wordt als een god, of op zijn minst heilig verklaard door zijn volgelingen. Meneer Pang Ming geneest namelijk kanker. Er zijn filmpjes hierover op internet te zien. Er zijn gelukkig ook filmpjes te zien die het bedrog aantonen.

Qigong en kanker
Een en ander dwingt me om toch ook iets te zeggen over Qigong en kanker. Door die radicale onzin van Pang Ming lopen er namelijk allerlei argeloze Zhineng leraren over de gehele wereld, die op hun website beweren dat Zhineng Qigong kanker geneest. Ik geloof zeer zeker dat Qigong een grote invloed heeft op elke ziekte, dus ook kanker.
Kun je door Qigong van kanker genezen? Ja, er zijn verhalen bekend. Maar dan praat je wel over een heel andere dosering. Dat bereik je namelijk niet door elke dag twintig minuten te oefenen, 100 wallsquats te doen en een lachend gezichtje te tekenen. De verhalen van mensen die van kanker zijn genezen, terwijl de westerse medische wetenschap ze had opgegeven, vertellen eensluidend dat van de 24 uur in een dag zeker 8 uur werd besteed aan oefeningen. Dan praat je dus niet over feelgood Qigong, maar over effectieve diepgaande Traditionele oefeningen.

Gouden pilletje
Er komen wel mensen bij mij die daadwerkelijk op zoek zijn naar een gouden pilletje. Dat pilletje dat ze zonder enige inspanning onmiddellijk gezond maakt, gelukkig, rijk, sterk, geliefd en succesvol. Ik moet ze teleurstellen; dat pilletje bestaat niet. Maar ik kan ze wel gezond, gelukkig, rijk, sterk, geliefd en succesvol maken. Ik leer ze oefeningen uit de rijke Chinese traditie. En als ze de discipline vinden om die oefeningen dagelijks te gaan doen, dan zal hun leven ingrijpend ten positieve veranderen. Zhineng is een schamele poging om toch zo’n pilletje aan te kunnen bieden.
Het is ook niet zo verbazingwekkend dat er in het westen wellicht wat gedweept wordt met Zhineng. We kennen China niet. Het is moeilijk te bevatten dat in China alles met elkaar verbonden is. Taal, cultuur, gezondheid, filosofie, eten, Qigong… het is allemaal onlosmakelijk ineen geschakeld. Al duizenden jaren. Natuurlijk heeft China de afgelopen honderd jaar een roerige geschiedenis doorgemaakt, maar Qigong is zo’n integraal onderdeel van het dagelijkse leven dat geen enkele omwenteling het kon uitwissen, geen enkel regime kon het uitbannen. Tot op de dag van vandaag is er veel kennis over beweging en voeding binnen families.

Klinisch getest
Na het lezen van vele, vele websites en artikelen over Zhineng Qigong ben ik boos, gefrustreerd en verdrietig. Een lange opeenstapeling van leugens, verdraaiïngen, historische onjuistheden. Ik zal er hier een paar uitlichten. Ik lees zeer verontrustende artikelen. Eén daarvan beschrijft: Zhineng Qigong was introduced to the public and clinically tested by Dr. Pang Ming, an MD who had studied under different Qigong masters from childhood until he was declared a Qigong Grandmaster.

Clinically tested. Dat betekent zoveel als dat meneer Pang Ming zijn achterkamer kliniek noemde en daar begon met lesgeven in Qigong. En degene die hem tot grootmeester heeft benoemd was waarschijnlijk… meneer Pang Ming zelf.

Erflijn
Chinezen praten graag en uitgebreid over hun ‘wortels’. Ze noemen liefst een indrukwekkend rij leermeesters, en het is helemaal niet raar of uitzonderlijk om daarbij enigszins te overdrijven, om de grenzen van de waarheid enigszins te verleggen. De Chinezen hebben soms een wat andere opvatting over wat ‘waarheid’ is. Dat bedoel ik zeer zeker niet respectloos. Om dat te kunnen bevatten moet je iets meer begrijpen van de Chinese cultuur. Dat Pang Ming geen namen noemt, geen ellenlange erflijn, is bijzonder on-Chinees en op zijn zachtst gezegd heel erg vreemd.

Clinically tested. Bedoelt hij daarmee volgens westerse maatstaven? Want alles in de Traditionele Chinese Geneeskunde wordt al duizenden jaren getest. Keer op keer. Mijn leraar dr. Xie Peiqi leerde veel over kruiden van zijn leermeesters, maar vertelde wel dat hij alle kruiden in alle denkbare doses ook nog eens een keer op zichzelf heeft getest, zodat hij wist wat elk specifiek kruid kon doen. Mijn tweede leraar, dr. Zhu Shengan was directeur van het op één na grootste ziekenhuis in Beijing. Vrijwel de gehele Chinese politieke top was patiënt bij hem. Naar aanleiding van alle juichverhalen in de wereld over Zhineng, kun je je afvragen waarom de Chinese top niet bij dr. Pang Ming in de wachtkamer zat.

Ernstiger
Het wordt met meneer Pang nog veel ernstiger. Prior to that, all forms of Qigong were very esoteric and limited. Dus als ik het goed begrijp was die duizenden jaren oude gezondheidsleer op sterven na dood en heeft meneer Pang Ming het eigenhandig nieuw leven ingeblazen. Qigong was esoterisch en beperkt. Zijn er echt mensen die zo dom zijn dat ze dit geloven? Ik vertel wel eens over het verschil tussen jouw huisarts en een arts in het oude China. Jouw huisarts krijgt betaald als jij ziek wordt. Die arts in een Chinees dorp van vroeger werd betaald zolang het hele dorp gezond was. Het dorp gezond houden deed hij onder meer door Qigong oefeningen. Hoezo esoterisch en limited?
Dr. Pang Ming decided to form a large accessible center to cure and train people as well as prove Qigong’s medical efficacy. Meneer Pang heeft geheel zelfstandig Qigong uit de grauwe blubber der vergetelheid getrokken en bovendien de zaken eindelijk eens wetenschappelijk aangepakt. Chinezen hebben een wat andere kijk op zaken als waarheid en werkelijkheid, maar op basis van de uitspraken die ik lees mag meneer Pang tot de categorie der onzinvertellers worden gerekend. Hij vormde een groot toegankelijk centrum, want in de jaren ’80 waren alle centra voor TCM natuurlijk klein en ontoegankelijk (flauwekul roept bij mij sarcasme op).

Effectief
Een ander artikel vertelt eerlijk dat er honderden, misschien wel duizenden Qigong stijlen zijn. Maar ze vertellen er dan wel meteen bij dat het Chinese Sport Bureau Zhineng als de meest effectieve noemde. Die uitspraak kan ik nergens zwart op wit vinden. Bovendien ken ik dat bureau niet, het kan wel van meneer Pang zelf zijn. Dit artikel vermeld ook nog: veel patiënten waren door de geneeskunde opgegeven, maar Zhineng genas hen van ziektes als diabetes, kanker en hartkwalen.
Zhineng wordt al zeker vijftien jaar in Nederland bedreven. Alleen al het feit dat de drie genoemde ziektes nog steeds voor enorm veel ellende zorgen maakt van het artikel een ernstige vorm van bedrog. Nog even afgezien van het feit dat in een verhandeling van het Zhineng Centrum zelf staat dat zo’n 15% geneest. En ik kan me niet herinneren in die vijftien jaar een artikel te hebben gelezen waarin werd gesproken over een wonderbaarlijke Zhineng genezing.
Nog zo’n waanzinnige uitspraak waar Zhineng graag mee schermt: Zhineng Qigong staat bekend als een van de veiligste vormen van Qigong. Ja, ze vallen bij bosjes tijdens al die andere Qigong stijlen.

Zhineng verboden
Laten we eens naar een meetbare realiteit kijken. In 2001 werd het Zhineng Centrum gesloten door de politie. Zhineng aanhangers ventileren graag dat dat de schuld was van de Falun Gong sekte. De Chinese overheid is echter niet gek. Juist omdat de overheid het nut van gezondheidsoefeningen inzag werd in de jaren ´50 bijvoorbeeld al opdracht gegeven om Tai Chi vormen te ontwikkelen die ontdaan zijn van alle vechtkunst-aspecten. Het werd een soort langgerekte Qigong oefening dus.
Bovendien zijn er Qigong series die door de Chinese overheid al heel lang worden gepromoot, omdat de postieve effecten op de gezondheid overduidelijk zijn. Een zo’n serie oefeningen heet Baduanjin, De Acht Brokaten. Goedgekeurd door de Chinese overheid. Een van de oudste Qigong series die we kennen. En die wordt ook veelvuldig in het westen onderwezen, onder meer in mijn school. Enfin, als ik de onzin van meneer Pang lees en die lijn wat doortrek zie ik allerlei mogelijke redenen om zijn centrum te sluiten.

Park
Laten we even heel duidelijk zijn. Zhineng is niet de redder van Qigong. Qigong had geen enkele behoefte aan redding. Als je nu een uurtje in een Chinees park rond zou lopen zou je overal om je heen mensen Qigong zien beoefenen. Meneer Pang heeft een zeer beperkt aantal oefeningen gepakt uit die rijke wereld van Chinese gezondheidsleer.
Hij was zo slim om in te zien wat de mensen nodig hebben: niet teveel gedoe, simpele en begrijpelijke oefeningetjes, een vrolijk kalendertje om die dagelijkse discipline maar vol te houden. En dan natuurlijk regelmatig een certificaat. Zodat iemand na vier weekendjes les leraar kan is. Eenvoud en hiërarchie. Een perfecte marketingformule. En daar maken ook in Nederland allerlei mensen handig gebruik van. Een helder curriculum voor instituten als Qingbai.

Bewegen is gezond
Wordt je slechter van Zhineng Qigong? Nee, dat denk ik op zich niet. Bewegen is gezond. En sommige mensen hebben genoeg aan simpele oefeningen en worden nu eenmaal blij van elke dag een lachend gezichtje op een kalender tekenen. Zhineng zegt dat je 100 dagen achter elkaar moet oefenen. Dat kenschetst de gefabriceerde versimpeling ten behoeve van westerlingen. De Chinees zegt namelijk dat je iets 100 keer 100 keer moet doen, vooraleer je het beheerst. Maar de wijze waarop deze uitgeklede en versimpelde variant genaamd Zhineng zich als ´de betere, meer wetenschappelijke´ vorm van Qigong presenteert is pure volksverlakkerij.

Het is niet eenvoudig om door een Chinese leraar als leerling geaccepteerd te worden. Ik heb twee maal dat geluk gehad. En dan nog, die leraren staan er om bekend dat ze je veel leren. Zo’n 90% van hun kennis zullen ze met je delen. De resterend 10% is bestemd voor hun familieleden en discipelen. Ik had het enorme geluk om bij beide leraren ook tot die laatste 10% te mogen doordringen, en vanuit die positie kan ik met recht zeggen dat Zhineng hooguit 5% van de kennis biedt. Het is dus uitzonderlijk raar dat je hier in Nederland bij een instituut als Qingbai alleen Qigong op een angstwekkend mager niveau kunt studeren.

Is Zhineng Qigong slecht? Nee, bewegen is goed.

Is het zo goed als Zhineng mensen beweren? Nee, dat zeker niet.

Is Zhineng Qigong de enige medische Qigong? Nee. Sterker: Zhineng is geen medische Qigong.

Zijn traditionele Qigong oefeningen effectiever? Ja.

Zijn Zhineng Qigong leraren slecht? Nee, zeker niet. Ik denk dat ze te goeder trouw zijn, alleen helaas in handen gevallen van een charlatan. Een charlatan die in allerlei landen wel weer onderdanen vond die graag wilden meeliften op het succes van McDonalds Qigong. In Nederland is dat Patricia van Walstein. Een paar citaten van haar website.

Je leert je eigen energie te managen op alle levensgebieden; fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel. Wanneer je je energie managed op fysiek vlak, gebeurt dat ook op emotioneel, mentaal of spiritueel vlak. De Chinezen bezien de mens holistisch, dat wil zeggen: als één geheel.

Het effectiviteitspercentage is 95%. Hiervan is aangetoond dat het onzin is. Het percentage ligt op 15%.

Van de 11 onderzochte Qigong vormen is Zhineng Qigong als best helende vorm erkend. Dit is pure onzin vanuit vele oogpunten. Er zijn 11 Qigong vormen onderzocht. Welke 11? Er zijn er volgens voorzichtige schattingen zo’n 35.000. Ziet niet iedereen dat dit gewoon leugenachtige flauwekul is? Het is net of we zeggen: we hebben hardlopen, zwemmen, wandelen en schaken onderzocht en schaken is het beste. Ik zou dat onderzoek graag eens lezen. Hoe kan het bestaan dat je als een soort hersenloze papagaai dit soort grote onzin klakkeloos blijft herhalen?

Als ik de ‘levels’ bekijk (het woord suggereert verdieping) dan moet ik eigenlijk wel wat lachen. Level 1 omvat 3 oefeningen. Level 2 omvat 1 oefening. Level 3 is een 5 elementen vorm. Meer levels staan niet beschreven, maar ik ga er van uit dat je als je die 5 oefeningen kent dat je dan leraar kunt worden. Erg overzichtelijk, en ik snap nu de aantrekkelijkheid ervan voor Qingbai. Het feit dat Qingbai en Zhineng gelieerd zijn geeft Zhineng nog weer eens een extra glans van geloofwaardigheid. Des te meer reden om dit artikel eens in de wereld te zetten.

Ik kwam op de website van Qingbai omdat ik daar een opleiding wilde gaan doen, maar ik ga toch maar liever naar een instituut dat de rijke Chinese traditie respecteert.