Een proefonderzoek in de Verenigde Staten laat zien dat Externe Qigong Therapie (EQT) nuttig kan zijn om vroeg in de herstelfase het hunkeren van patiënten naar cocaïne te reduceren. De onderzoekers verdeelden 101 cocaïneverslaafden in een EQT-groep en een controlegroep. De verslaafden kregen 4 tot 6 behandelingen verdeeld over twee weken. Het bleek dat de personen in de EQT-groep minder last hadden van hunkeren naar cocaïne en ook minder last van depressiviteit.

EQT
Mensen die veel Qigong en Neigong trainen krijgen de beschikking over veel energie. Ze leren deze energie ook beheersen en sturen. Wanneer je dit meester bent kun je je energie overbrengen op een ander. Dit energetisch lichaamswerk noemen we Externe Qi Therapie. De patiënt doet dus zelf niets, maar wordt behandeld met energie.

J Altern Complement Med. 2013 Feb;19(2):97-101)