Recent vroeg een van mijn leerlingen tijdens de les: waar komt de energie eigenlijk vandaan? Ja, waar komt die eigenlijk vandaan? Misschien is het wel weer eens goed om hier kort iets over te vertellen vanuit het Chinese denken.

De rivieren van ons lichaam zijn de twaalf ‘orgaanmeridianen’, die zo genoemd worden omdat ze elk verbonden zijn met – en energie (Qi) geven aan – een specifiek orgaan of een groep gekoppelde functies. Via deze meridianen stromen de levensenergieën van hemel en aarde door ons heen en communiceren ze met ons en voeden elke zenuw, bloedvat, spier, bot, orgaan, klier, weefsel en systeem van het hele lichaam. We nemen de hemel- en aarde-Chi rechtstreeks op via verschillende vitale centra in het lichaam. We nemen de Yang hemel-Qi op via de ademhaling en de Yin aarde-Qi via ons voedsel. Deze energieën worden vermengd in het lichaam en omgezet in lichaams-Qi, die door de twaalf grote rivieren of meridianen en hun zijarmen stroomt. Samen vormen zij rivieren, en stromen ononderbroken door het hele lichaam.

De Chinese geneeskunde stelt dat als de Qi soepel is en ongehinderd door de twaalf meridianen stroomt, dat het lichaam dan harmonieus functioneert. Als de doorstroming van de Qi echter stagneert, gehinderd of geblokkeerd wordt, verandert harmonie in disharmonie en disharmonie in ziekte.

Waardoor kan dit stagneren van Qi veroorzaakt worden? Traumatische ervaringen, moeilijke omstandigheden, geen of verkeerde lichaamsbeweging, kwalitatief slecht voedsel, vervuilde lucht, extreme klimatologische omstandigheden en een hele waslijst van spanning verhogende zaken in samenhang met een gebrek aan bewustzijn van lichaam en geest. Hoewel we ons alleen kunnen voelen met onze problemen, heeft niemand het monopolie op lichamelijke of emotionele spanning (of de ermee samengaande Qi-stagnatie). Ook spirituele meesters hebben zo nu en dan een paar gespannen of geblokkeerde punten. Heb je ooit iemand ontmoet die perfect was en totaal zonder problemen?

Maar er zijn mensen die zich meestal gelukkig voelen, die in principe van het leven genieten en die zich vaker vrij dan onvrij voelen. Hoe doen ze dat? Vaak zijn ze zich meer bewust van hun eigen lichamelijke, emotionele en geestelijke conditie. Ze genieten van het bestaan en streven naar ontwikkeling, waardoor ze ontvankelijk zijn voor nieuwe manieren van denken en handelen en voor nieuwe gevoelens en gedachten. Omdat ze vertrouwen hebben in zichzelf en in hun vermogen tot groeien en veranderen, kunnen ze iedere situatie die zich voordoet optimaal benutten. Zelfs spanning en Qi-stagnatie worden gewaardeerd, want door deze te leren bevrijden en te ontladen kunnen we meer leren over onszelf en over het leven.

Telkens als we de groeicyclus proberen te stoppen, het verleden vasthouden en aldus het heden niet ten volle ervaren en waarderen, worden de gevolgen van elk probleem en elke spanning die we vasthouden verveelvoudigd.

Het lijkt een serie reflecterende spiegels; het lichaam weerspiegelt de Qi-stroom, de emoties weerspiegelen het lichaam, de geest weerspiegelt de emoties en de ziel weerspiegelt de geest. De andere kant op kijken: de geest weerspiegeld de ziel, de emoties weerspiegelen de geest, het lichaam weerspiegelt de emoties en de Qi stroom weerspiegelt het lichaam. Het zijn allemaal aspecten van het geheel; daarom is elke beïnvloeding multidimensionaal.