Allemachtig. Wat kun je toch veel lezen over Tai Chi Chuan en Qigong. En wat veel onzin! Voor een deel is dat laatste te wijten aan het niet begrijpen van de Chinees. Van zijn taal en cultuur. Van de week nog had ik een gesprek over het fenomeen waarheid. Wij westerlingen kunnen ons maar één waarheid voorstellen. Iets is zwart, of wit. Iets is positief of negatief. Ik benoemde in dat gesprek dat voor de Chinezen meer dingen tegelijk waar kunnen zijn. Wellicht is het tijd dat eens nader uit te leggen.
Voor ons westerlingen zijn woorden en begrippen absoluut, ze zijn definitief. Recht is recht en krom is krom. Chinese karakters zijn relatief. Betekenis ontstaat wanneer een tweede karakter wordt toegevoegd, of wanneer woorden in een zin staan.

Relatief
In het Chinees gaat alles over de relaties tussen dingen. Het idee van elkaar aanvullende delen. Yin (陰) en Yang (陽). Maar ook bijvoorbeeld binnen en buiten, nei (內) en wai (外). Een lastig concept voor ons westerlingen. Want wij delen dingen graag op in categoriën. Yin bij Yin, Yang bij Yang. Binnen bij Binnen en Buiten bij Buiten. Lekker overzichtelijk. Maar zo steekt de wereld niet in elkaar; dan zie je de essentie over het hoofd, namelijk dat Yin ook Yang kan zijn, ten opzichte van een ‘yinnere’ Yin. Een muis is klein en een olifant is groot. Behalve als je de muis met een mug vergelijkt, of de olifant met een planeet.

Onze westerse blik – enigszins beperkt – maakt dat we de Chinese kijk op dingen vaak niet begrijpen en zelfs voor dom verslijten. Wij willen graag dat iets zwart of wit is, iets is waar of niet waar. Zolang er maar één waarheid bestaat kunnen we in onze ogen de wereld om ons heen verklaren. Onze hele westerse wetenschap is daarop gebaseerd. Maar als je er over nadenkt is het eigenlijk veel logischer dat alles relatief is. Niet makkelijk, we logisch. Je snapt nu ook dat voor de Chinezen meer waarheden naast elkaar kunnen bestaan.
Het is best fijn om je te realiseren dat dé waarheid niet bestaat. Wat je denkt en vertelt is jóuw waarheid. Het is hoe jij de wereld ziet. Jij bent de trechter van alle kennis die tot jou is gekomen. Als leraar ben je het doorgeefluik van jouw leraren, overgoten met jouw eigen saus, die bestaat uit bijvoorbeeld de ingrediënten ‘begrip’, ‘voorkennis’ en ‘bevattingsvermogen’.