De Acht helende klanken is een set gezondheidsoefeningen uit Yin Style Bagua (YSB), een omvangrijk systeem van vecht- en geneeskunst. YSB werd ontwikkeld door Dong Haichuan in het midden van de 19e eeuw. Het gezondheidssysteem – genezen zonder medicijnen – is gebaseerd op de I Tjing, het Boek der verandering.
Geluid is overall om ons heen, en beïnvloedt ons doorlopend op verschillende manieren. Al lang geleden begrepen de Chinezen dit, en ze maakten onderscheid tussen klanken waar we baat bij hebben en klanken die onze gezondheid negatief beïnvloeden. Iedereen heeft wel eens ervaren dat het geluid van stromend water kalmerend werkt. Dat geldt ook voor een vogel die zingt, of rustige muziek. Mechanische, harde of piepende geluiden kunnen een mens bijzonder irriteren.

Organen en holtes vibreren
De Acht helende klanken zitten absoluut in de categorie waar we baat bij hebben. De theorie is gebaseerd op twee punten. Het eerste punt is dat geluid – ofwel vibratie – daadwerkelijk alle organen en holtes binnendringt. Het tweede punt is dat geluid helpt om chi te laten bewegen. Dus terwijl de geluiden organen en holtes fysiek aan het trillen brengen, openen ze ook de bijbehorende meridianen en versterken en reguleren de qi-stroom.
De oefeningen kunnen zittend, lopend, staand en liggend worden beoefend, afhankelijk van je conditie en je behoefte. Elke herhaling omvat één gehele ademhaling. De oefeningen worden dus gestuurd vanuit je adem. Inademen laat qi binnentreden, brengt qi naar de organen en je Dantian. Het verzegeld en bewaakt je qi. Uitademen opent de poorten en laat slechte, afgewerkte qi uitstromen. Als je bij het uitademen klanken maakt wordt dat proces verbeterd en versterkt. Bovendien wordt qi beter door je lichaam verdeelt.

Elke oefening heeft zijn eigen karakteristieke houding of beweging. De qi die is ontwikkeld en die heeft bewogen is zeer waardevol. Met een rustige, naar binnen luisterende geest houd je de qi vast in specifieke gebieden, zoals het Yongchuan-punt en het perineum.

Ah (element metaal)
De Ah-klank werkt in op de longen, en hoort dan ook bij het element metaal. De klank helpt de longen om nieuwe qi op te nemen en om de zware, troebele qi te verwijderen. Ook maakt het dat de qi in de longmeridiaan beter stroomt. De bijbehorende beweging is simpel opwaarts en neerwaarts, een cirkelende beweging met de armen. De organen worden door de klanken beïnvloed op fysiek, energetisch en emotioneel vlak. In het geval van de longen: de klank kan slijmoplossend werken, kan de longqi tonificeren of kan helpen verdriet te verwerken.

Ha (element water)
De tweede klank is de Ha-klank, die inwerkt op het hart (verbonden met het element water). De klank opent de poort van het hart, reguleert de yin en de yang van het hart en lost hitte van het hart op. Klank en beweging brengen waterenergie omhoog naar de Renmeridiaan, waardoor de hartqi in balans komt. Het maakt ook dat de ware yin in de nieren toeneemt. Bij het uitademen verdwijnt de hitte van het hart door de mond. De Chinezen zeggen: met elke klank verwijder je het oude uit het hart, zodat er ruimte komt voor het nieuwe. De combinatie met de volgende klank is bijzonder effectief; de Heng-klank werkt in op de nieren. Hart en nieren vormen de basis van je gezondheid. Als water en vuur in balans zijn dan stroomt alles soepel en dan zijn de longen helder en de ademhaling wordt gemakkelijk en ontspannen.
In de Chinese visie is het hart de generaal van het lichaam. Bovendien zetelt de geest in het hart. Als het hart rustig is, is het qi-systeem in het hele lichaam harmonieus.

Heng (element vuur)
De Heng-klank (Hoeng) is kort en scherp. Het stimuleert een sterke neerwaartse beweging van qi, naar de nieren en de lagere Dantian. Daar ontstaan de essenties. Bij het inademen komen de armen omhoog, de handpalmen bedekken het gekruiste sleutelbeen. Dan duw je krachtig naar beneden en maakt de Heng-klank met kracht. Bij het einde van de beweging stroomt de qi je Dantian binnen.

De Heng-klank opent meridianen en haalt blokkades weg.

Hu en Mer (element aarde)
De Hu- (Hoe) en Mer-klank (Meuhr) horen bij respectievelijk maag en milt. Deze organen werken samen om voedsel te transformeren in qi, en het beschikbaar te maken voor andere organen. De Hu-klank gaat gepaard met het openen van de middelste Dantian en een neerwaartse beweging om qi omlaag te brengen naar de maag.

De milt houdt niet van vocht. De Mer-klank moet dus sterk en diep resonerend zijn om letterlijk ‘damp van de milt te schudden’.

Xu (element hout)
De leverklank is Xu (Sjoe). De klank is glad en zacht, waardoor hitte naar beneden wordt gebracht en opgelost. Leverqi heeft de neiging om op te stijgen, te stagneren en daardoor het lichaam ernstig te ontregelen en in onbalans te brengen. De Xu-klank brengt de lever tot rust en harmoniseert de maag. De beweging is eenvoudig. De handen brengen waterenergie omhoog voor het lichaam, scheiden dan en gaan onder de oksel door naar achteren, naar de ruggengraat. Daar zakken ze, glijden over de billen en keren weer terug naar de Dantian.

Yi
De qi van de Yi-klank bescherm het gehele lichaam. Deze klank zorgt er voor dat hemel en aarde worden verbonden; de yang daalt en de yin stijgt. Als de qi en essences zich vullen, raakt de Dantian vol en kan de qi via de rugmeridiaan naar de hersenen stijgen. De Yi-klank vult de nieren, stijgt via de drie poorten naar de hersenen, terwijl de stroom zich verbindt met je voeten. Voor de Yi-klank (I) adem je in, hef je armen boven je hoofd, de handruggen tegen elkaar, terwijl de schouders en heupen zakken (ontspannen). Dit veroorzaakt zowel opwaarts als neerwaarts qi-beweging. Produceer een heldere toon, die als vibratie zowel je kruin als je tenen bereikt. Daarmee worden de poorten in de ruggengraat geopend en dringt de qi door in hersenen en nieren. Breng de handen weer omlaag en pauzeer voordat je herhaalt.

Hong
Deze klank komt uit oude Boeddhistische geschriften en hij verbind energie van de aarde met die van de hemel. Hij open de acht bijzondere meridianen, zorgt er voor dat de qi soepel kan stromen door de twaalf meridianen in handen en voeten. Daardoor raken de vijf yin-organen en zes yang-organen in balans.

Veel Qigong wordt afgesloten met het schudden van het gehele lichaam. De Hong-klank sluit aan op die traditie. De klank creëert een sterke vibratie door het hele lichaam, waardoor alle meridianen worden geopend. Bovendien wordt je zo verbonden met de aarde-qi. De klank is als een gerommel vanuit de onderbuik. De beweging is roterend en schuddend rond de verticale centrumlijn van het bovenlichaam en zet zich van daar uit door naar je handen en voeten.