Gezondheidscoach

Soms heb je op je pad naar gezondheid iemand nodig die je begeleid. Wanneer je mij als je persoonlijke begeleider op dat pad kiest wordt het een natuurlijk pad, in vele opzichten. Ik werk vanuit de kennis en wijsheid van oude culturen. En dat combineer ik met moderne kennis, bijvoorbeeld over voeding. In die oude culturen hadden mensen het op het gebied van voeding makkelijk. In onze hoogtechnologische maatschappij is voeding een bijzonder ingewikkeld verhaal geworden. Ik geloof bovendien niet in de harde methodes. Dus bij mij geen spinning, hardlopen en dergelijke. Niet tot het gaatje gaan. Maar wel: inzet. Discipline. Alleen zo bereik je je doelen. Alleen door elke dag te oefenen leer je een instrument bespelen.

Doelen
Samen stellen we je doelen op. Ik verdiep me in de gezondheidsproblemen die je hebt en lever je een verhaal over hoe de Chinezen naar jouw aandoening kijken. Dat koppel ik aan een persoonlijk protocol. Dat protocol bevat realistische adviezen over oefeningen, beweging, over voeding en kruiden, over het masseren van acupunten. Ik leer je de oefeningen en andere zaken, en jij kunt aan de slag. We spreken samen af hoe vaak en hoe regelmatig we bij elkaar komen om zaken waar nodig op te frissen. Met vragen en dergelijke kun je tijdens ons traject altijd bij me terecht. 

Personal Health Coach

Andere mogelijkheden

Er zijn verschillende mogelijkheden:

  • Privé-les
  • Energetische behandeling
  • Sjamaanse reis

 

Privé-les

Als je een keer 1 op 1 les neemt, krijg je natuurlijk de volledige aandacht en nóg sterker persoonlijke aanwijzingen. Een privé-les kan je een enorm stuk verder brengen, en je ontwikkeling een grote impuls geven. Kosten voor een half uur privé-les: € 30,-. Voor een heel uur betaal je € 60,-.

Personal Health Coach

Energetische behandeling

Je merkt het direct in je lijf: een periode van onbalans, stress of ziek zijn. Alles lijkt dan vast te zitten, je bent moe en de energie stroomt niet meer. Je voelt het ook geestelijk en emotioneel. Lichaam, geest, emoties en ziel zijn niet los van elkaar te zien. Spanning wordt soms zelfs pijn en voor je het weet zit je in een dal. Als er iets mis is met ons gaan we meestal naar de huisarts. Dan krijgen we pilletjes of bepaalde therapie. Die werken niet altijd. En dan kun je terecht bij andersoortige therapeuten. Veel kwalen op lichamelijk, geestelijk of emotioneel vlak kun je uitstekend aanpakken op energetisch niveau.
Wat je wilt is dat je letterlijk en figuurlijk weer in beweging komt. Dat je sterker en zelfbewuster bent. Je eigen veerkracht weer ontdekt. Dat is precies waar ik je bij wil helpen. Ik ben een therapeut met passie. Mensen helpen op hun levenspad, vanuit een bepaalde kijk op gezondheid en ziek zijn.
Alles bestaat uit energie. Ook jij en ik. Elk van ons heeft zijn eigen unieke trillingsfrequentie. We staan ook doorlopend bloot aan energieën. We profiteren van de energie van de kosmos bijvoorbeeld en die van de aarde. Ook energie van andere mensen oefent invloed op ons uit. Soms positief, soms negatief. Onbewust of bewust ben je gevoelig voor die energieën. Heb je wel eens die ervaring gehad dat je een bepaald persoon om kennelijk onverklaarbare redenen bijzonder sympathiek vindt bijna of het een verloren familielid is? Of iemand die je schijnbaar zonder enige aanwijsbare reden juist bijzonder onsympathiek vindt? Heb je wel eens in de wachtkamer van de huisarts gezeten, tussen allerlei anderen, en ben je er ellendiger naar buiten gegaan dan dat je naar binnen ging? Of dat je een kamer inloopt waar mensen net ruzie hebben gehad. De ruzie is over, maar er hangt nog “iets”. Het zijn alledaagse voorbeelden van de invloed van positieve en negatieve energie. 

Het consult
Wat gebeurt er nu precies tijdens een consult? Heel simpel gezegd: jouw energie (de trillingsfrequentie) wordt beïnvloed. Als vertrekpunt ben jij natuurlijk bepalend. Wat is er aan de hand en wat wil je, wat is jouw vraag? Het belangrijkste instrument wat ik inzet is mijzelf. Mijn kennis, inzicht en intuïtie. Doel is heel worden. Wat is eigenlijk: heel? De hele mens omvat lichaam, geest, emoties en ziel. Heel maken betekent dus eigenlijk dat je al die aspecten in balans brengt. Als er ergens blokkades zitten kan de energie niet meer stromen. Met inzet van verschillende methoden brengen we de stroom weer op gang en bouwen de blokkades af. Soms gaat dat vrij snel, soms heeft dat even tijd nodig. Processen in je leven kun je heel goed ondersteunen door energetische behandelingen, massage of bijvoorbeeld voeding. Naast de ondersteunende rol hiervan is het duidelijk merkbaar dat jouw proces sneller doorlopen kan worden. Hierbij gaat het om bewuste en onbewuste processen. Je hoeft niet altijd terug naar de oorspronkelijke pijn om toch verder te kunnen in het leven.

Van geboorte af heb ik een krachtige, helende energie meegekregen. Uiteindelijk kon ik er ook niet meer omheen: mijn bestemming in dit leven is om mensen te helen, heel te maken. Ik werk al vele jaren als docent vechtkunst. Ik werd daartoe opgeleid in Nederland, Engeland en China. Ze zeggen: de hand die kan vechten is ook de hand die kan helen. Dat komt omdat je veel energie kunt opwekken en die ook sterk kunt sturen. Daarnaast studeerde ik acupuntmassage. In de behandeling gebruik ik dat soms. In ieder geval werk ik altijd met energie. Het kan zijn dat ik daarbij hulpmiddelen inzet, zoals klankschalen, moxa, stenen of bepaalde rituelen uit oude culturen, zoals Sjamaanse reizen.
In elk denkbaar gevecht, bij elke denkbare verandering in je leven, kan ik je terzijde staan. Ik kan je helpen jouw levenspad te vinden en te bewandelen. Ik maak je heel en coach je bij alle hindernissen die je tegenkomt of alle worstelingen die je moet doormaken. Ik help je de weg terug naar jouw ware ‘zelf’ te vinden en begeleid je naar jouw bestemming, jouw levensdoel. Daar vind je harmonie. Daar vind je jouw antwoorden. Daar vind je jouw kracht. En hoe meer je in jouw kracht komt te staan, hoe beter je de stormen des levens zelf aan kunt.
Een consult duurt maximaal een uur en kost € 60,-.

Sjamaanse reis

Van oorsprong komt dit woord van het Evinki volk uit Siberië. Het betekent letterlijk: de ene die weet. Tegenwoordig denken velen dat sjamaan staat voor elk soort medicijnman, terwijl anderen denken dat het de titel is voor een ieder met een sterke persoonlijkheid en een doordringende blik. Een sjamaan wordt feitelijk gedefinieerd door hoe hij of zij werkt. Een sjamaan is een man of vrouw die zijn of haar staat van bewustzijn naar believen kan veranderen, om naar een andere werkelijkheid te reizen voor het verkrijgen van krachten en kennis. Ook kan een sjamaan zo’n reis maken om zielsdelen terug te vinden. Wanneer de taak is volbracht keert de sjamaan terug om de krachten of de kennis te gebruiken om zichzelf of anderen te helpen.
Door gebruikmaking van ritmisch drummen, dansen en zingen, kan de sjamaan een verschuiving in bewustzijn ervaren. Daardoor kan zijn ziel een reis maken naar wat traditioneel bekend staat als de Spirit World, de Geestenwereld. In veel culturen wordt de Spirit World verdeeld in drie delen: de Bovenwereld, de Middenwereld en de Lagere wereld.

Qi Sessions

Ik leerde sjamaans reizen bij een sjamaan in Frankrijk. Ik kan zo’n reis voor jou maken. Jij bent er dan bij. We liggen, elk op een mat, comfortabel. Het geluid van de sjamaanse trommel klinkt. Dat eentonige getrommel doet iets met je hersengolven, waardoor je in een andere staat komt. Vaak genoeg krijg je zelf ook beelden door. Ik heb dat heel sterk. De reis zelf duurt ongeveer 20 minuten, al zal je hele gevoel voor tijd veranderen. Met voor- en nabereiding ben je ongeveer anderhalf uur bezig. Ik ga op reis met een vraag die je hebt, of om een zielsdeel terug te halen dat je bent kwijtgeraakt.
Na afloop ga ik schrijven. Net als bij een droom vergeet je snel na het wakker worden de beelden. Nadat de hele reis is opgeschreven vertel ik je wat ik heeft gezien en beleefd. Vaak genoeg komen daarbij zeer treffende en herkenbare beelden naar boven.

Sjamanisme en psychologie
Veel van de modern psychotherapeutische methodes hebben hun wortels in het sjamanisme. Om die reden lijkt sjamanisme aan de oppervlakte soms op hedendaagse therapievormen. Niet verwonderlijk dus, dat je soms mensen hoort uitleggen dat een sjamaanse reis een innerlijke reis is, naar het onbewuste, het hogere zelf. Deze uitleg is gebaseerd op het westerse gezichtspunt, waarin de mens als de top van de schepping wordt gezien, en waarin – in tegenstelling tot het sjamanisme – geen bewustzijn wordt toegedicht aan andere levensvormen.
Vanuit het sjamaanse gezichtspunt bestaat de niet-alledaagse werkelijkheid van de Spirit World parallel aan de dagelijkse werkelijkheid van ons bewustzijn, en onafhankelijk van onze geest. De sjamaan weet dat alle dingen van de schepping een ziel hebben, en weet ook dat het mogelijk is om te communiceren met die andere spirituele essenties door naar hem toe te reizen, en de barrières van ruimte en tijd te doorbreken. De sjamaanse technieken zijn krachtig, hoe ze ook worden uitgelegd. Maar als we teveel uitgaan van de psychologische redenering, lopen we het risico om onszelf af te scheiden van het grootste deel van van de kracht van de sjamaan.
De kracht van sjamaanse reizen schuilt in het feit dat het een reis van de ziel is. En dat de ziel van de sjamaan terugkeert met de kracht van het universum, de sterkste medicijn die er bestaat.

Een van de meest voorkomende misvattingen over sjamanisme is dat het een religie is, met de sjamaan in de rol van priester. Dit is absoluut niet het geval. In sommige samenlevingen functioneert de sjamaan ook als leider van ceremonies, maar de twee activiteiten worden nooit gemengd. In de ceremonieën van de sjamaan wordt een brug geslagen tussen de Spirit World en de dagelijkse werkelijkheid zoals we die kennen, en vaak ervaren alle deelnemers aan het ritueel de aanwezige kracht.
Alles wat leeft, bezit een Spirit. Daarom zijn wij allemaal verbonden; mensen, bomen, dieren, stenen, bergen, zeeën, Hemel en Aarde. Sjamanisme is gebaseerd op ervaring uit eerste hand, en niet op religie. Maar veel religies zijn wel beïnvloed door het sjamanisme.

Sjamaans helen
Helen is het belangrijkste werk van de sjamaan. Centraal in het begrijpen van sjamanisme – en in het bijzonder sjamaans helen – is het concept van kracht. Dat is geen kracht als in vermogen of macht, maar kracht als in energie. Van oudsher ziet de sjamaan twee oorzaken voor ziekte. De patiënt heeft iets in zich wat daar niet hoort te zijn (indringing), of hij mist iets wat er wel zou moeten zijn. En aangezien alles een ziel bezit, geldt dat ook voor ziekte. In geval van indringing is het de taak van de sjamaan om de ziel, de spirit, van de ongewenste energie te verwijderen.

Talking Stick

Heel vaak is de belangrijkste oorzaak van ziekte scheiding. Dat kan letterlijk of figuurlijk zijn. Afgesneden zijn van je omgeving, van je geliefden, of van jezelf. Een deel van je ziel kwijt zijn. Dit afgescheiden zijn brengt energieverlies – krachtverlies – met zich mee. Energieverlies betekent dat er ruimte ontstaat voor indringing. Als je in je kracht staat, vol kracht bent, in goed contact stat met de wereld om je heen, met de rest van het universum, dan kan er ook niets binnendringen. Dan zijn je Spirit-helpers (je gidsen), je krachtdieren en je leraren nabij. Je luistert naar wat ze je te zeggen hebben en volgt hun adviezen op. In iets meer dagelijkse taal: je volgt je intuïtie. Je hebt vertrouwen.

In het andere geval is gebrek aan vertrouwen één van de meest opvallende symptomen. Angst is er ook een. Krachtverlies vertaalt zich dan in ‘dingen die verkeerd gaan’.
Een van de meest ernstige vormen van krachtverlies is wat de sjamaan noemt verlies van de ziel, of van een zielsdeel. Deze afscheiding van de eigen ziel kan maken dat we afgescheiden raken van het eigen lichaam, van onze relaties, van onze omgeving en van het leven zelf. De meesten van ons hebben dit tot op zekere hoogte in ons leven wel meegemaakt. Als we geluk hebben keert het zielsdeel dat we verlies kort daarop weer terug bij ons. Maar soms kunnen deze zielsdelen de weg terug niet meer vinden.
Hoe gaat een ziel of zielsdeel verloren? Over het algemeen is dat wanneer we een traumatische ervaring hebben, of als we iets ondraaglijks doorstaan. Helaas komen beide oorzaken in onze maatschappij veelvuldig voor. We worden ermee geconfronteerd vanaf onze kindertijd, in sommige gevallen zelfs vanaf voordat we geboren werden. Er zijn heel veel oorzaken voor zielsverlies, en soms kun je dat letterlijk beluisteren in de taal. Iemand die zojuist een geliefde heeft verloren kan wel eens zeggen: “Toen mijn vrouw overleed, was het net of een deel van mezelf met haar meeging.” Bij geestelijke of lichamelijke mishandeling: “Mijn geest was gebroken.” Bij het einde van een relatie: “Hij stal mijn ziel.”
Vaak genoeg geven we het zielsdeel zelf weg. De reden daarvoor kan lijfsbehoud zijn. Wanneer we op een punt in ons leven komen dat we ons realiseren dat er iets niet in orde is, dan is het vaak onbegonnen werk om te ontdekken wat er precies aan de hand is. Dat kan de aanleiding zijn voor allerlei dingen, allerlei stappen die iemand onderneemt. Vaak onder het motto: “Ik ben op zoek naar mezelf.” De sjamaan helpt dergelijke mensen letterlijk zichzelf terug te vinden. Duur van de sessie: ongeveer anderhalf uur. Kosten: € 90,-.