Algemene voorwaarden

Inschrijving

 1. De inschrijving vindt plaats door middel van het inschrijfformulier (papier of digitaal op de website).
 2. Max Tack Trainingen is gerechtigd aanmeldingen zonder opgaaf van reden te weigeren.

Betaling

 1. Het lesgeld voor een groepsles bedraagt € 12,85 per les, inclusief BTW (prijspeil 2019). Privélessen kosten € 60,- per uur. Je betaalt voor het aantal lessen in een cursusblok (groepsles) of voor het afgesproken aantal lessen (privé). Bij groepslessen krijg je kort voor aanvang van een nieuw cursusblok een factuur toegestuurd. Vermeld bij betaling het factuurnummer. Betaling voor het gehele kalenderjaar levert korting op.
 2. Na aanmelding krijg je een factuur. Vermeld bij betaling altijd het factuurnummer. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum (groepsles) of vóór de eerste les (privé). Je betaalt groepslessen per cursusblok of per jaar. De eerste factuur wordt aangepast aan het aantal lessen dat dat jaar of cursusblok nog gevolgd kan worden.
 3. Wanneer niet aan de financiële voorwaarden wordt voldaan, volgt een betalingsherinnering. Wanneer een tweede herinnering noodzakelijk is, wordt € 25,- in rekening gebracht. Wordt na deze tweede betalingsherinnering niet aan de betalingsverplichting wordt voldaan dan wordt een incassobureau ingeschakeld. De kosten voor de incasso zullen worden verhaald op de wanbetaler.
 4. Je schrijft je in voor een heel cursusblok. Tussentijds stoppen is niet mogelijk.
 5. Tegen het einde van een cursusblok krijg je een factuur toegestuurd voor het nieuwe cursusblok. Als je door wilt gaan, betaal je die factuur.

  Lessen

  1. Lessen vinden plaats volgens het lesrooster. Het actuele rooster en vakanties vind je op de website.
  2. Heb je een les gemist, dan kun je – in overleg – inhalen op een ander moment. Er vindt geen restitutie plaats.

  Opzeggen of afmelden

  1. Een cursus (groepsles) is een van tevoren vastgestelde set lessen die een eenheid vormen. Na opgave kun je tot 2 weken voor de startdatum van de 1e les opzeggen, daarna ben je het volledige cursusgeld verschuldigd. Privélessen kunnen in een willekeurig aantal lessen worden afgesproken. Privélessen die minimaal 24 uur van te voren worden afgezegd worden niet in rekening gebracht. Ben je verhinderd voor een workshop of een andere activiteit? Laat dit dan zo snel mogelijk weten, maar minimaal 48 uur van tevoren, via een telefoontje of via Whatsapp. Zo kunnen we de voor jou gereserveerde plek nog aan iemand anders aanbieden. Bij te laat afmelden betaal je het volledige bedrag.

  Aansprakelijkheid

  1. Lessen, cursussen en workshops worden op eigen risico bijgewoond. Dit betreft zowel eigendommen als gezondheidsrisico’s. Docenten kunnen hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
  2. De activiteiten die wij aanbieden zijn gezond, maar niet bedoeld ter vervanging van medisch noodzakelijke behandelingen of therapie. Bespreek lichamelijke en/of psychische klachten daarom altijd met een gekwalificeerd arts. Meldt lichamelijke klachten altijd voorafgaand aan de les. Ik kan het programma altijd aanpassen of gerichte oefeningen geven. Forceer niets en neem lichamelijke klachten serieus.