Algemene voorwaarden

De Algemene voorwaarden van Max Tack Trainingen te Apeldoorn zijn van toepassing op alle lessen en cursussen en op workshops met een open inschrijving.

Inschrijving

 1. De inschrijving vindt plaats door middel van het inschrijfformulier (papier of digitaal op de website).
 2. Max Tack Trainingen is gerechtigd aanmeldingen zonder opgaaf van reden te weigeren.

Betaling

 1. Het lesgeld bedraagt € 12,85 per les, inclusief BTW (prijspeil 2019). Je betaalt voor het aantal lessen in een cursusblok. Kort voor aanvang van een nieuw cursusblok wordt een factuur toegestuurd. Vermeld bij betaling het factuurnummer. Betaling voor het gehele kalenderjaar levert korting op.
 2. Na aanmelding krijg je een factuur. Vermeld bij betaling altijd het factuurnummer. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Je betaalt per cursusblok of per jaar. De eerste factuur wordt aangepast aan het aantal lessen dat dat jaar of cursusblok nog gevolgd kunnen worden.
 3. Wanneer niet aan de financiële voorwaarden wordt voldaan, volgt een betalingsherinnering. Wanneer een tweede herinnering noodzakelijk is, wordt € 12,85 in rekening gebracht. Wordt na deze tweede betalingsherinnering niet aan de betalingsverplichting wordt voldaan dan wordt een incassobureau ingeschakeld. De kosten voor de incasso zullen worden verhaald op de wanbetaler.

Opzeggen

 1. Je schrijft je in voor een heel cursusblok. Tussentijds stoppen is niet mogelijk.
 2. Tegen het einde van een cursusblok krijg je een factuur toegestuurd voor het nieuwe cursusblok. Als je door wilt gaan, betaal je die factuur.

Lessen

 1. Lessen vinden plaats volgens het lesrooster. Het actuele rooster en vakanties vind je op de website.
 2. Heb je een les gemist, dan kun je – in overleg – inhalen op een ander moment. Er vindt geen restitutie plaats.

Cursus

 1. Een cursus is een van tevoren vastgestelde set lessen die een eenheid vormen. Na opgave kun je tot 2 weken voor de startdatum van de 1e les opzeggen, daarna ben je het volledige cursusgeld verschuldigd.

Aansprakelijkheid

 1. Lessen, cursussen en workshops worden op eigen risico bijgewoond. Dit betreft zowel eigendommen als gezondheidsrisico’s. Docenten kunnen hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.